Staten må vente år på pensionsskat

De sidste års store tab på aktier kan modregnes i fremtidige gevinster

KØBENHAVN:Tidligst i 2005 kan staten på ny vente at få milliard-indtægter fra beskatningen af afkastet på danskernes pensionsopsparing. De sidste års massive tab på aktier kan nemlig fremføres til kommende år og derved modregnes i kommende kursgevinster på aktier, før afkastskatten beregnes. I et normalt år henter staten mellem 13 og 16 milliarder kroner hjem i beskatningen af pensionsafkast, men i år venter Skatteministeriet kun at få et provenu på 1,9 milliarder kroner - og heraf kommer de fleste af pengene fra Den Sociale Pensionsfond, som Finansministeriet i forvejen bestyrer. Pensionsafkastskatten på 15 procent opgøres hvert år pr. 1. november og skal betales den 15. december. I august sidste år ventede Finansministeriet i forbindelse med fremsættelsen af den nye finanslov, at der ville komme 8,8 milliarder kroner for 2002, men der er kun blevet indbetalt 2,5 milliarder kroner - og heraf kommer de 1,7 milliarder kroner fra Den Sociale Pensionsfond, der har en formue på op mod 150 milliarder kroner udelukkende placeret i obligationer. - Forudsætningen for at betale skat er jo, at man tjener nogle penge, og det har der ikke været mulighed for på det sidste. Loven er tilmed med princippet om lagerbeskatning indrettet således, at tabene kan gemmes. Den enkelte pensionsopsparer skal derfor indhente det tabte, før der på et tidspunkt skal betales pensionsafkastskat, siger vicedirektør Carsten Andersen, Brancheorganisationen Forsikring & Pension. Side 4