Lokalpolitik

Staten overtager ansvar for planer

Amtet skal i hver valgperiode lave en plan for den overordnede udvikling i amtet. Den regionplan, der står over for at blive revideret, bliver den sidste for Nordjylland. Når komunalreformen bliver gennemført fra 1. januar 2007, overtager staten i første omgang ansvaret for planlægningen. Det sker ved, at regionplanen bliver ophøjet til et såkaldt landsplandirektiv. I dag kan kommunerne få lov til at afvige fra amtet regionplan. Det kan ske ved, at der bliver udarbejdet et såkaldt regionplantillæg. Efter 2007 bliver afvigelser fra regionplanen en diskussion mellem den enkelte kommune og staten. Planen er, at de enkelte kommuners egne kommuneplaner i løbet af nogle år skal afløse regionplanen.