Staten overvejer turister på Hirsholm

Skov- og Naturstyrelsen overvejer korttids-udlejning

HIRSHOLM:Øen Hirsholm ved Frederikshavn har hidtil været forbeholdt en håndfuld fastboende og folk, der har været så heldige at opnå en lejekontrakt på et af øens gamle huse. De senere år har også medlemmer af Dansk Kunstnerråd haft mulighed for at leje to lejligheder på øen. Alle andre besøgende på øen har måttet tage med postbåden hjem om eftermiddagen, for det er ikke tilladt for andre end øboerne og deres gæster at overnatte. Men fremover får Hirsholm måske også almindelige sommerhusturister. Skov- og Naturstyrelsen ventes at overtage Hirsholmene fra forsvarsministeriets fæstnings- og natursekretariat fra årskiftet, og styrelsen overvejer at udleje ø-huse på en-to ugers basis, oplyser skovrider Frede Jensen, der er Skov- og Naturstyrelsens mand i området. Udlejningen kan være med til at sikre flere indtægter til øerne, som i dag er en rigtig dårlig forretning for staten. Langt de fleste af øens huse er lejet ud på kontrakter, som i princippet er uopsigelige. Disse lejemål bliver der ikke rørt ved. Skov- og Naturstyrelsen overvejer også at åbne øen for lejrskoleophold. Men overvejelserne er ikke færdige, og hensynet til øens fugleliv taler imod, at der i yngletiden bliver mulighed for flerdøgnsophold. - Men man kunne drøfte muligheden for lejrskoler med natophold på øen i efterårsmånederne, siger Frede Jensen.