- Staten skal betale Læsøfærgens drift

Ministre kaldes i samråd for at skaffe statslig hjælp til Læsø

EMNER 19. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN/LÆSØ: For ø-boerne på Læsø koster en tur med Læsøfærgen til Frederikshavn 100 kroner. Ø-boerne kan også vælge at købe et årskort til 4600 kroner og måske et årskort til bilen på 10.400 kroner. Det er dette års priser, men de ventes at stige, når Frederikshavn Havn forhøjer færgeafgifterne for Færgeselskabet Læsø, så det skal betale samme passager- og bilafgift som de store passagerfærger. Og det er en helt urimelig situation at stille Læsøs erhvervsliv, beboere og kommune i, mener folketingsmedlem Bjarne Laustsen, S, som vil forsøge at få staten til at overtage driften af Læsøfærgen. - Unge flytter fra Læsø og erhvervsvirksomheder vælger hellere at placere sig i Skagen eller Frederikshavn på grund af de høje transportudgifter. - Det er helt urimeligt, for det er med til at gøre øens fremtidsudsigter meget faretruende, siger han. Bjarne Laustsen har derfor kaldt trafikminister Flemming Hansen, K, og erhvervsminister Bendt Bendtsen, K, i samråd. Formålet er at få svar på, om staten har til hensigt at hjælpe Læsø ved at overtage færgedriften eventuelt allerede i forbindelse med næste års finanslov. - I første omgang er det selvfølgelig en udgift for staten. Men omvendt, hvis alle unge rejser væk fra øen og virksomhederne lukker, har Læsø kommune ingen indtægter så den kan betale for eksempel pension til de ældre borgere. Så må staten overtage driften af øen, og det er ikke billigt. Så jeg mener, at forslaget om færgedrift er meget reelt og noget, der kan afhjælpe øens vanskelige situation. Er alle øens problemer så løst? Nej, det er de selvfølgelig ikke. Øens helt store problem er at bevare og få etableret arbejdspladser, men det er de høje billetpriser en hindring for. Så en statsovertagelse af færgedriften ser jeg som et fornuftigt skridt på vejen, og et must, hvis øens problemer skal løses. Bjarne Laustsen mødes formentlig allerede i næste uge med de to ministre, og her vil han foreslå dem, at man indfører svenske tilstande i Danmark, i hvert fald hvad angår transport til og fra de danske øer. - I Sverige har man såkaldte "gule" færger, som stort set er gratis for øernes befolkninger at benytte. Hvis ministrene ikke vil gå med til det, kunne man indføre klippekort, som ø-boerne kunne stemple, når de skulle til fastlandet - men ordning skal skrues sådan sammen, at øboerne betaler samme takst, som når vi på fastlandet benytter os af de offentlige transportmidler, siger han. Også Nordjyllands Amt har i samarbejde med Læsø kommune rettet henvendelse til København for at få hjælp. Brevet et sendt til statsminister Anders Fogh Rasmussen, V, og her beder man indtrængende om øget statstilskud til Læsø, en erhvervsredegørelse om kommunens fremtidsudsigter og, ligesom Laustsen, et betragteligt tilskud til drift af Læsøfærgen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...