Kystsikring

Staten skal betale til kystsikringen

Sommerhusejere næsten enige

HIRTSHALS:Omkring 100 sommerhusejere og folk med tilknytning til turisme deltog i heldagskonferencen om kystsikring, og den udbredte stemning var, at sikringen i høj grad er en statsopgave. Blandt andet Ebbe Jørgensen, Nørlev Strand, der var en af talsmændene for, at sikringen af kysten fra Skallerup Klit til Nørlev Strand skulle have førsteprioritet. - Det er penge, der bør ofres, selv om det koster 20 millioner kroner om året i anlæg og 10 millioner kroner i vedligeholdelse, sagde han efter et gruppearbejde blandt alle deltagerne. En enkelt modsat rettet mening fra Birthe Kristensen blev straks fejet væk. - Lad havet tage’ det, som det vil tage, sagde hun, hvortil Tove Marquardsen, Lønstrup straks bemærkede: - Gå du blot ud til blomsterne og bierne, og lad os bevare Lønstrup. Også i en anden forbindelse kaldte spørgsmålet om Lønstrups bevarelse på stærke følelser. I forbindelse med beregninger på fire scenarier omtalt andetsteds på siden havde konsulent Anne-Mette Hjalager også fået foretaget beregninger på omsætningsændringer for turisterhvervet, og her var konklusionen, at scenarie fire helt uden kystbeskyttelse kunne give en positiv effekt på 7,3 mio. kroner. - Det er beskæmmende af følge, at folk kan lave den slags skrivebordsarbejde. Hvis havet får lov til at æde af byen, så står huse og forfalder, og folk flytter derfra. Det giver ikke mere turisme, sagde Svend Bjørnager, hvortil teknisk direktør Andreas Duus, Hjørring, forsvarede: - Det er i orden at vove pelsen. Det tør jeg godt tage et ansvar for. Flere deltagere fra Løkken gjorde opmærksom på læmolen, som er i en dårlig forfatning, og her skal der sidst på måneden være et møde med Kystdirektoratet om molens fremtid. - Det er et åbent spørgsmål, hvem der fremover skal have den. Staten ejer den nu, men er ved at lægge op til en overdragelse til kommunen, sagde Andreas Duus.