Lokalpolitik

Staten står fast på at to lokalplaner skal droppes

Aalborg vil nu helt henlægge to lokalplaner i Bislev, der bl.a. skulle skabe flere boliger - det frustrerer i landsbyen

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Her skulle der bygges boliger, men det bliver ikke til noget.

BISLEV:Målet var at skabe attraktive boliger, der bl. a kunne sikre et elevgrundlag for skolen samt give plads til erhverv i Bislev i den tidligere Nibe Kommune, men nu bliver planerne ikke til noget. Teknik- og miljøforvaltningen lægger nemlig op til, at de to lokalplaner 99 og 101 helt henlægges. Dermed er flere års arbejde for en gennemførelse spildt. - Det er simpelthen fordi, at vi har drøftet det med Miljøcenter Århus igen, og vi er blevet afvist, vi kan ikke få lov at udarbejde de lokalplaner, det kan ikke lade sig gøre, siger teknisk rådmand Mariann Nørgaard (V). Et af problemerne er bl.a., at man har planlagt byudvikling i kystnærhedszonen, hvilket er i strid med planloven og amtets regionplan, ligesom Miljøcenter Århus ikke vil udvide rummeligheden for byudvikling i landsbyen udover de fem hektarer, der fremgår af regionplan 2005. Det er usædvanligt, at Miljøcenter Århus, der hører under Miljøministeriet nedlægger veto mod to lokalplaner fra samme område på samme tid, men Mariann Nørgaard mener, at man må finde andre udviklingsmuligheder i Bislev. - Vi skal ind og se på, hvad vi kan gøre for Bislev i forbindelse med en ny kommuneplanrevision. Selvfølgelig skal alt ikke sættes i stå i Bislev, fordi lokalplanerne ikke kan gennemføres. Mariann Nørgaard peger på, at der er byggejord i Bislev. - Så skal vi se på nogle andre områder, men der er udlagt et stort område til bebyggelse derude, men hvor ejerne ikke ønsker at effektuere de lokalplaner. Miljøcenter Århus har også som tidligere omtalt nedlagt veto mod en tredje lokalplan fra den tidligere Nibe Kommune nemlig i Valsted, men den bliver ikke henlagt i hvert fald ikke endnu. - Miljøcenter Århus opretholder vetoet mod lokalplanen, men de har signaleret, at lokalplanen kan tages op og diskuteres i forbindelse med kommuneplanrevisionen 2009, derfor afviser vi den ikke og henlægger den ikke, siger direktør i teknik- og miljøforvaltningen Christian Bjerg, der dog understreger, at Miljøcenter Århus stadig fastholder et veto mod lokalplanen. På teknik- og miljøudvalgsmødet på torsdag skal politikerne endeligt sige god for at henlægge de to lokalplaner, men i Bislev er man selvsagt kede af udviklingen i sagen. Manden bag lokalplanerne, Peter Libak, siger. - Jeg er skuffet over, at de vil pille dem af og ikke kæmpe for det, siger Peter Libak, der blev opfordret af Nibes daværende borgmester til lokalplanerne, fordi Peter Libak havde haft held med udstykke andre byggegrunde i Bislev og få dem solgt. Den kolde skulder fra statens side, skuffer Peter Libak. - Jeg tror, at problemet er, at Miljøcentret ikke tør sige ja til Bislev, hvis de siger ja, så skal de også sige ja til mange andre. Lokalplanerne skulle også være med til at sikre en fremtid for den lokale skole. - Det var lige præcis det de omhandlede de lokalplaner, som jeg kom med, siger Peter Libak. Han undrer sig også over, at han ikke bliver informeret i sagen af Aalborg Kommune. - Jeg synes, det var dejligt, hvis jeg blev informeret i stedet for, at en journalist skal fortælle mig, at det står på en dagsorden.