Lokalpolitik

Staten stopper udvidelse af vej

Med et pennestrøg har indenrigsministeriet stoppet Nordjyllands Amts planer om at udvide vejstrækningen mellem Skagen og Ålbæk over de næste tre år.

- Vi er både overraskede og skuffede over, at staten på denne måde forsøger at begrænse vores handlefrihed. Det giver ærlig talt bange anelser om, hvordan det bliver, når strukturreformen er gennemført, siger Henrik Ringbæk Madsen (S), fungerende formand for amtets teknik- og miljøudvvalg. Udvidelsen af den til tider meget stærkt trafikerede vejstrækning mellem Skagen og Ålbæk har været under planlægning siden 2001. Allerede sidste år - før strukturreformen kom på dagsordenen - blev planlægningen afsluttet. Og amtsrådet har afsat godt 12 millioner kroner på næste års budget til første etape af udvidelsen. - Vi er som folkevalgte i Nordjylland sat til at forvalte budgettet i denne landsdel. Jeg synes, det er utroligt, at staten tillader sig at gribe ind. Alle i teknisk udvalg er målløse, siger Henrik Ringbæk Madsen. Afslaget, som amtet modtog i går, begrundes med at en gennemførelse af projektet forudsætter enighed med Trafikministeriet "om de nærmere vilkår for projektets gennemførelse". Den lidt kryptiske formulering dækker over, at staten overtager strækningen Skagen-Ålbæk, når Nordjyllands Amt bliver omdannet til en region 1. januar 2007. Sidste etape af vejudvidelsen er først planlagt gennemført efter skæringsdatoen, hvilket i givet fald vil blive på statens regning. - Men det er jo ikke os, som har fundet på, at der skal være en strukturreform. Udvidelsen af strækningen var en del af kompensationen for nedlæggelsen af sygehuset i Skagen. men nu risikerer vi at projektet skal kæmpe med Fehmern-forbindelsen og andre store statslige vejprojekter. I værste fald kan der komme til at gå mange år, før udvidelsen bliver en realitet, siger Henrik Ringbæk Madsen. Han har allerede på udvalgets vegne kontaktet amtsborgmester Orla Hav (S) med henblik på en protest til indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V), ligesom det er tanken at engagere de nordjyske folketingspolitikere i sagen. - Vi vil under ingen omstændigheder lade dette afslag gå upåtalt hen, forsikrer Henrik Ringbæk Madsen. Planen er at udvide vejen mellem Skagen og Ålbæk, så der bliver skiftevis et og to spor i hver retning. Ligeosm på strækningen mellem Vadum og Aabybro. Den samlede pris for udvidelsen er omkring 40 millioner kroner.