Lokalpolitik

Staten tvinger os

Anna Kirsten Nielsen.

Anna Kirsten Nielsen.

BUDGET 2007: Så sprang ”bomben”! Næste års budgetmappe blev udleveret til Sammnelægningsudvalgets medlemmer, så vi alle kan forberede os på næste uges drøftelser om hvordan Aalborg kommunes budgettet skal skrues sammen for 2007. 190 millioner mangler – hovsa! Hvor er alle vore drømme, hvor er alle vores serviceforbedringer, hvor er mulighederne for bare at beholde det serviceniveau vi har i dag – det serviceniveau, som vi socialdemokrater har slidt og slæbt for, og har været stolte af at kunne tilbyde borgerne i vores kommune. Ja, det må vi jo nok se i øjnene, at det er der nogen der er på vej til at sætte over styr nu. Vi har haft styr på økonomien, vi kan alle huske rædselsåret 1988, hvor vi måtte skære ned over hele linien, det er jo ikke det vi brænder for som lokalpolitikere. Nej, vi har et højt ønske om at kunne yde den service vore borgere forventer og har krav på, så børnene kan blive passet, få en god opvækst, så skolerne kan yde det allerbedste, så vi får givet børnene en god uddannelse, så vore ældre kan blive passet og plejet som de har fortjent. Men desværre, så får vi ikke muligheden – skattestoppet har sat sit spor. Der skal spares penge på landsplan, kommunerne er blevet sat under administration, der kan rationaliseres mener ”de kloge”. Ja, det kan vi, og det kommer vi til, men vi kan da ikke lægge fire kommuner sammen, overtage amtslige opgaver, og så fra dag ét rationalisere - det giver da nedgang i servicen, og det har borgerne ikke fortjent. Bare økonomien vi får fra Staten til de amtslige opgaver, er 50 millioner mindre end der bruges i dag. Vi vil fortsat gøre hvad vi kan for at tilbyde borgerne et godt serviceniveau, men bliver desværre forhindret i det, da staten tvinger os ud i at spare. Vi kan selvfølgelig bare være de ”slemme børn” og overskride de aftaler, der er lavet, men så kommer straffen bare næste år, så er det nemlig bestemt at vi får mindre bloktilskud fra staten.