Staten vil sælge krudtfabrik

Statens Ammunitionsfarbik i Elling skal på private hænder. 150 medarbejdere orienteret om statens salg af krudtfabrikken

Det ligger nu fast at Statens Ammunitionsfabrik (AMA) i Elling ved Frederikshavn skal overtages af private. Siden vedtagelsen af det nuværende forsvarforlig har det været meningen, at AMA skulle ophøre i sin nuværende form. Men der har været arbejdet på to alternative modeller. Enten en privatiseringen eller også at omdanne virksomheden til et statsligt aktieselskab. Men den sidste model er nu droppe, og torsdag fik medarbejderne på et SU-møde klarhed for, at man nu alene går efter en privatisering gennem en udbudsforretning. Præcis hvilke spilleregler, der skal følges i denne omstrukturering, fastlægges formentligt i rammeform i et møde for hele forsvarsforligs-kredsen - de fire gamle partier. MF Bjarne Laustsen, S, har tidligere fået forsvars-minister Søren Gade (V) ord for, at en udbudsforretning vil ske efter en nøje vurdering af de potentielle købere og under hensyntagen til de 150 arbejdspladser i Elling. - Ministeren har tilbage i maj bekræftet over for mig, at der ikke laves noget, der ikke er ordentligt. Det er fint, at han lytter til indvendingerne om forsyningssikkerheden og lokale arbejdspladser, siger Bjarne Laustsen. Der er dog en betydelig hurdle ved en overgang fra den nuværende form til privat virksomhed. Det er vagtberedskabet. Fra det nuværende uniformerede vagtmandskab, der bærer pistoler og anvender vagthunde, skal virksomheden herefter overholde reglerne for vagter i private virksomheder.Det vil bl.a. indebære, at vagten ved Ammunitionsarsenalet skal være ubevæbnet, bekræfter forsvarsminister Søren Gade (V) i et svar til Bjarne Laustsen (S). - Og det er ganske utrygt for lokalsamfundet og for medarbejderne. Der er pokker til forskel på, om en virksomhed, som man faktisk ligger inde med ammunition og sprængstoffer, er bevogtet af bevæbnede vagter eller ej, siger Bjarne Laustsen. Han har briefet socialdemokraternes forsvarsordfører Per Kaalund om sagen og håber at han kan være med til at gøre en forskel, når sagen drøftes - formentligt først i oktober. - Jeg er bestemt ikke mod en privatisering, blot man sikrer, at det sker på en sådan måde, at de ansatte kan fortsætte på virksomheden i Elling - og at de nye ejere forpligtes til at investere i udvikling af virksomheden. - AMA har udviklingspotentialer, der ikke udnyttes i dag, hvor det danske forsvar aftager 90 procent af virksomhedens produktion. Og derfor kan en privatisering planlagt ordentligt og med sikkerhed for at virksomheden fortsætter i Elling, siger Bjarne Laustsen, som dog indrømmer at han har det bedre med modellen med et statsligt aktieselskab. - Det her drejer sig jo også om forsyningssikkerhed i en eventuel krigsituation, siger Bjarne Laustsen. Ifølge oplysninger til NORDJYSKE er der interesserede private fabrikker klar til en udbudsforretning. Dte gælder Vesteuropæiske såvel som amerikanske. Og netop amerikanske virksomheder kan have en særlig fordel ved at købe AMA. Det er den såkaldte modkøbsordning, der kan gøre det fordelagtigt for en amerikansk virksomhed at have et ben på dansk grund. Ammunitionsarsenalet har omkring 150 ansatte - heraf cirka 10 procent som tjenestemænd, der kan forflyttes til andet arbejde. De øvrige ansatte i Elling er civilarbejdere.