Statens opgave at lokke?

Justitsminister Lene Espersen vil tillade brugen af civile agenter. Det kan være en farlig vej at bevæge sig ud på. Der er nemlig stor risiko for, at brugen af civile agenter ikke vil virke efter hensigten. I dag er det tilladt for politiet at anvende agenter til at infiltrere kriminelle miljøer. Der er klare regler. Agenterne skal være politifolk og må ikke deltage i kriminelle handlinger, ja, end ikke opfordre andre til at begå kriminalitet, f.eks. købe narko. Det er logisk, at reglerne er sådan. Politiet kan ikke opfordre til kriminalitet. Civile agenter er ikke politifolk. De kan bl.a. opfordre til kriminalitet. Hvis en civil agent foregiver at ville købe narko og kan få sat en forhærdet forhandler fast, er det selvfølgelig med til at forhindre, at forhandleren i et stykke tid fortsætter med at sælge narko. Men det er "idealsituationen". I den virkelige verden kan det se anderledes ud: Er agenten særligt ihærdig, kan man risikere, at svage sjæle lokkes til at begå kriminalitet. Det er selvfølgelig altid ulovligt at begå kriminalitet, uanset om man er lokket til det eller ej, men vi må spørge os selv, om det er moralsk korrekt, at staten forsøger at lokke borgerne til at overtræde landets love? Aase Heskjær landsformand for Fremskridtspartiet, Beatesmindevej 28, Aalborg, aase.heskjaer@frp.dk