EMNER

statens støtte

[ Staten giver via Danida 512 millioner kroner til udviklingsarbejde i følgende seks organisationer: Mellemfolkeligt Samvirke: 156 mio. Ibis: 113 mio. Folkekirkens Nødhjælp: 110 mio. Røde Kors: 66 mio. Red Barnet: 34 mio. Care Danmark: 33 mio. [ Organisationerne har typisk langt større budgetter, fordi de også laver andet hjælpearbejde.