EMNER

Stationsplads bør forskønnes

Borgerne vil have kommunen til at pløje asfalten op og så græs

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den kommunalt ejede stationsplads er ikke køn at se på, og de lokale har længe ønsket sig, at asfalten blev fræset op, og der blev sået græs i stedet.

BÆLUM:Bælums borgere er i fuld gang med at sætte sig nye mål for byens fremtidige udviklingsmuligheder. Men før de kan tage store skridt fremad, er der et hængeparti, som stiller sig i vejen, synes de: I flere år har lokalbefolkningen brændende ønsket sig, at kommunen vil forskønne stationspladsen. - Den ser jo frygtelig ud. Den bliver brugt som losseplads for kommunalt byggeaffald, og private bruger den til parkeringsplads for lastbiler og trailere. Men vores ønske bliver bare syltet, siger Søren Jørgensen fra fokusgruppen for byforskønnelse og udvikling i Bælum. Medborgerhus i station Ved et åbent idéværksted 3. november på Bælum-Solbjerg Skole fordelte de aktive borgere sig på seks forskellige fokusgrupper, som nu arbejder frem mod en samlet udviklingsplan, der skal gøres færdig i løbet af januar. Den forsømte stationsplads er imidlertid en torn i øjet på borgerne, som hellere ville arbejde med de nye ideer, for eksempel om etableringen af et medborgerhus. - Tre af fokusgrupperne har været samlet i december for at drøfte det medborgerhus, vi godt kunne tænke os. Forskellige placeringer har været bragt på bane, men nu er vi blevet enige om, at det er stationen, vi vil satse på. Også fordi den tidligere Skørping Kommune altid har haft en plan om at købe stationsbygningen engang, siger Søren Jørgensen. Og da borgerne nu var samlet for at snakke medborgerhus i stationen, ja, så var rodet omkring bygningen ikke til at komme udenom i debatten. - Vi har jo for over et år siden foreslået, at kommunen pløjede asfalten op og såede græs i stedet for. Det ville være noget kønnere, og det kan ikke være sværere at vedligeholde end de bede, der er nu, mener Søren Jørgensen. Strander på tid Men foreløbig får ønsket fra Bælums borgere ikke nogen høj prioritet i den nye Rebild Kommune. Det forklarer vejingeniør Arne Holm-Hansen, som også var ansat i den gamle Skørping Kommune: - Det er jo en sag, der stammer fra Skørping Kommune. Men vi har simpelt hen ikke haft tid til den endnu i trafikafdelingen, og det får vi sandsynligvis ikke foreløbig, har jeg været nødt til at melde tilbage til borgerne i Bælum. Vi er nødt til at prioritere projekter om trafiksikkerhed højere, og efter nytår skal vi sætte gang i 15 projekter, som udvalget har besluttet skal laves nu, siger Arne Holm-Hansen, som er en af tre vejingeniører i Rebild Kommune. Han giver dog de lokale borgere ret i, at stationspladsen i Bælum er forsømt: - Det er da rigtigt, at den plads kunne godt trænge til at blive forskønnet, og måske kunne den også anvendes til noget andet, for der er jo åbenbart ikke det store behov for parkeringspladserne mere. Men det strander på tid, Det er ikke, fordi vi ikke gerne vil lave det, de foreslår.