Statistik kan give et bette nøk

Ligestilling 17. januar 2007 05:00

LIGELØN Lige løn for lige arbejde. Sådan hed det for mere end 30 år siden, da rødstrømper og kvindebevægelsen kastede sig ind i kampen for ligestilling mellem kønnene også på det punkt. Forholdene har bedret sig siden da, men målet om lige løn for lige arbejde er ikke nået endnu. Selv når tallene bliver renset for alverdens forbehold som forskel i uddannelsesniveau, anciennitet, ansvarsområder, deltid og hvad der ellers spiller ind, ligger forskellene ifølge LO fra to og helt op til 10 procent indenfor forskellige fagområder. Begrebet kønsopdelt lønstatistik dukkede op i den seneste valgkamp som endnu et led i striden om ligeløn. VK-regeringen, der oprindeligt omgjorde en beslutning om sådan en statistik, gik få dage før valget pludselig ind for den. Det lugtede af et forsøg på at tækkes de kvindelige vælgere, som har tendens til i højere grad at stemme på oppositionen. Noget hastværk med at få den indført har heller ikke præget beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). Dels er det krævede antal medarbejdere sat højt, så en stor gruppe virksomheder slipper for at være med, dels åbner en ny vejledning for, at virksomhederne kan bede Danmarks Statistik om at føre ligelønsstatistikken for dem. Og først i oktober 2008 kan tallene herfra ligge klar. Mange arbejdsgiverorganisationer tvivler på, at en ligelønsstatistik overhovedet har nogen effekt. Den får i hvert fald mindre effekt end ellers ved en sådan udsættelse. Selvfølgelig løser en statistik i sig selv heller ikke det generelle problem, at mænd lønnes bedre end kvinder for det samme arbejde. Men statistikken kan være med til at holde fokus på de urimelige forskelle. Forklaringerne på forskellene er mange. Ofte handler det om traditioner og vanetænkning, båret af det såkaldte Rip, Rap, Rup-syndrom: Når ledelsen skal belønne medarbejdere med ekstra tillæg eller lønforhøjelser går pengene som regel til dem, der ligner ledelsen - og det gør mændene, fordi de fleste chefer er mænd. Derfor handler ligeløn også i høj grad om at sikre flere kvindelige ledere. Og den vej er lang: Ligestilling på chefniveau er først opnået den dag, der findes ligeså mange middelmådige kvinder som mænd på ledende poster.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...