Dyr

statistik og tællinger viser tilbagegang

Både jægernes vildtstatistik og Dansk Ornitologisk Forenings punkttællinger i det åbne land viser, at der bliver stadigt længere mellem harer, agerhøns og viber i agerlandet. Før 1960 blev der i Danmark nedlagt over 400.000 harer årligt, men nu er udbyttet kun på godt 50.000 om året. Harerne får mange unger, og kan derfor bære et stort jagttryk. Nedgangen i harebestanden skyldes således ikke jagten, men er et resultat af, at naturens bæreevne i kulturlandskabet er blevet markant forringet siden 1960. På samme måde vise Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende punkttællinger i agerlandet, at antallet af ynglende viber i det danske landbrugsland er faldet så meget, at vi dag kun har en fjerdedel af det antal viber i agerlandet, som vi havde i 1975.