Retspleje

Statsadvokat kræver hårdere straf til aktivister

KØBENHAVN:Anklagemyndigheden kræver en hårdere straf til de to aktivister, der kastede maling på statsministeren og udenrigsministeren. Byretten straffede mændene med fængsel i fire og tre måneder, men det er ikke nok, mener statsadvokaten for København, som derfor forsøger at anke dommen til Østre Landsret. Fristen for at anke dommen udløb først på ugen, men i går var det endnu ikke lykkedes for politiet at præsentere ankemeddelelsen for de to aktivister personligt, oplyser vicestatsadvokat Karen-Inger Bast. - Vi har længe forsøgt at forkynde ankemeddelelsen for dem, men vi har opfattelsen af, at de to gemmer sig, siger hun. Ankefristen på 14 dage er altså overskredet. Men statsadvokaten planlægger at forsøge at overtale landsretten til alligevel at behandle sagen. En såkaldt admittering af anken kræver, at der er gjort store anstrengelser for at forkynde ankemeddelelsen, og at det er godtgjort, at de tiltalte har forsøgt at undgå at få papiret i hånden. Det var fredag ikke muligt at træffe aktivisternes forsvarer, advokat Hanne Reumert, blev det oplyst på hendes kontor. Om baggrunden for anken siger vicestatsadvokaten: - Den er principiel, fordi den drejer sig om angreb på statsministeren og udenrigsministeren. Der er blandt andet rejst tiltale for overtrædelse af 134a om grov forstyrrelse af den offentlige orden, og her vedtog Folketinget sidste år at hæve strafferammen, forklarer Karen-Inger Bast. Anklagen drejer sig også om vold mod person i offentlig tjeneste og om hærværk. Landets øverste anklager, rigsadvokaten, har også været involveret i overvejelserne om anke eller ej af dommen, oplyser vicestatsadvokaten. I byretten fik den ene af de to aktivister en hårdere straf end sin kammerat, fordi han også blev dømt for at have angrebet daværende borgmester Peter Brixtofte (V) i Farum. Om overfaldet på de to ministre lagde byretten vægt på, at det gik ud over repræsentanter for Folkestyret, og at det skete i Folketinget. Aktivisterne Rune Eltard-Sørensen og Lars Grenaa kastede maling på de to ministre på grund af beslutningen om at deltage i krigen mod Irak. De var frustrerede og fortørnede over beslutningen, forklarede de i byretten. Begge var varetægtsfængslet i 70 dage, inden dommen faldt. /ritzau/