Lokalpolitik

Statsamtet: - Forklaring ønskes, tak

FJERRITSLEV:Det er ikke nok at beskrive, at fællesudgifterne i Han Herred Fritidscenter fordeles med 70 pct. til idrætsdelen og 30 pct. til vandrerhjemmet, hvis Fjerritslev Kommune som tilskudsyder skal godkende centerets regnskaber. Det fastslår Statsamtet Nordjylland i et brev til kommunen. Statsamtet forlanger at få nærmere dokumentation for, hvordan fordelingen af fællesudgifterne er foretaget. Reaktionen fra kommunernes tilsynsmyndighed kommer efter at tidligere repræsentantskabsmedlem i fritidscenteret Ulrik Sørensen og to byrådsmedlemmer fra UP-gruppen, Otto P. Kjær og Johan Svaneborg, har klaget over at fællesudgifterne ikke er fordelt så objektivt som muligt. Statsamtet vil også vide, hvad kommunen har gjort for at frigøre sig fra de ulovlige garantiforpligtelser, den har påtaget sig for lån, som fritidscenteret har optaget.