Aalborg

STATSAMTMANDEN

[ Claus Rosholm er 61 år og rektorsøn fra Randers. Efter juraeksamen fra Aarhus Universitet arbejdede han hos Folketingets ombudsmand og i Justitsministeriet, før han 1988 blev direktør i Civilretsdirektoratet, som behandler en lang række familieretlige sager. 1996 blev han udnævnt til statsamtmand i Aalborg og desuden til stiftamtmand (verdslig chef i Aalborg Stift). [ 1. januar nedlægges statsamterne, og der oprettes et mindre antal større statsforvaltninger. Claus Rosholm er udnævnt til direktør for Statsforvaltningen Nordjylland, der foruden tilsynet med kommuner blandt andet skal beskæftige sig med familieret og klager på det sociale område og byggesager. [ Han er gift med lærer Minna Rosholm, som han traf i gymnasieårene i Randers. Parret har to døtre. Claus Rosholm var den første nordjyske amtmand, der ikke havde embedsbolig på Aalborghus Slot. Han og hustruen bor i en villa i Hasseris. [ I fritiden er Claus Rosholm ivrig lystfisker.