Lokalpolitik

Statsforvaltning vil ikke tage sag op

Statsforvaltningen Nordjylland afviser at behandle en omstridt ejendomssag, som Venstre og Lokallisten i Hjørring Byråd har sendt til statsforvaltningens vurdering.

Statsbehandlingen sender sagen retur til Venstre og Lokallisten og anbefaler, at man løser den i byrådet. Sagen drejer sig om en omstridt lejeaftale, som borgmester Finn Olesen (S) og nu midlertidigt fratrådte kommunaldirektør Jesper Christensen underskrev uden byrådets vidende. Mødereferat Borgmester og kommunaldirektør henholder sig til at indgåelse af lejeaftalen blev besluttet på et økonomiudvalgsmøde i foråret 2008. Kritikerne henholder sig til, at det ikke fremgår af mødereferatet, at der skulle indgås en lejeaftale. Statsforvaltningen skriver i sit svar: -Statsforvaltningen har ikke på det foreliggende grundlag mulighed for at tage stilling til, hvorvidt administrationen via beslutninger i byråd og økonomiudvalg har været bemyndiget til at indgå den konkrete lejeaftale. Afklares i byrådet For at kunne tage stilling til sagen ville Statsforvaltningen være nødt til at bede økonomiudvalgsmedlemmer fra det afgørende møde i foråret 2008 om deres fortolkning af mødet. Desuden ved Statsforvaltningen ikke om Hjørring Byråd tidligere har givet borgmester og kommunaldirektør bemyndigelse til at indgå den slags aftaler. Men det ved Hjørring Byråd. Derfor henviser Statsforvaltningen Venstre og Lokallisten til at få sagen afklaret i byrådet.