Statskroner giver museum mere plads

600.000 kr. fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gør det muligt for Nutidsmuseet i Aars at udvide.

Det vrimler med genstande på Dansk Nutidsmuseum, så det ministerielle tilskud er en kærkommen økonomisk håndsrækning. Arkivfoto

Det vrimler med genstande på Dansk Nutidsmuseum, så det ministerielle tilskud er en kærkommen økonomisk håndsrækning. Arkivfoto

- Vi er utrolig glade for denne håndsrækning. Det siger formanden for bestyrelsen for Dansk Nutidsmuseum i Aars, advokat Mogens Bøg-Jensen, Aars, i en kommentar til, at museet har fået tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om et tilskud på 600.000 kr. - penge der kommer fra en pulje specielt øremærket vanskeligt stillede kommuner. Her kom Vesthimmerlands Kommune ind i billedet og forleden kunne vi fortælle om, at Lanterneprojektet i Løgstør har fået tilsagn om to mio. kr. Ingen penge, ingen planer De 600.000 kroner til Dansk Nutidsmuseum er ensbetydende med, at det kan forbedre toilet- og køkken faciliteterne samt foretage en udvidelse - et behov man længe har arbejdet på at få opfyldt. - Med pengene fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet bliver det muligt at realisere næsten alle de planer, vi arbejder med. Der kan måske komme til at mangle mindre beløb til f. eks. en opvaskemaskine eller lignende, men dem kan vi forhåbentlig skaffe på anden vis, siger Mogens Bøg-Jensen. - Men havde vi ikke fået pengene, ja, så ville vi modsat ikke kunne gennemføre planerne. Det har vi ganske enkelt ikke midler til, så det var virkelig dejligt med tilsagnet fra ministeriet, understreger formanden. Drives af 20 frivillige - Vi går nu i gang med at finpudse planerne for facilitetsforbedringer og udvidelse, og vi håber, at projektet kan færdiggøres i løbet af foråret. - Vi har hårdt brug for bedre toilet- og køkkenforhold samt mere plads til vore udstillinger, siger museumsformanden, der samtidig oplyser, at der til stadighed flyder en lind strøm af effekter til museet, hvilket gør en bygningsudvidelse endnu mere påkrævet. Dansk Nutidsmuseum i Aars drives af omkring 20 frivillige. Udover at at have "vagt" og vise besøgende rundt, er en væsentlig del af de frivilliges arbejde at reparere og vedligeholde genstandene. De 20 frivillige har vidt forskellig baggrund - nogle er håndværkere, der kan reparere, andre klarer opgaver som rengøring og en tredje tager sig af det regnskabsmæssige o.s.v.