Boddum

Statslig opkrævning på 52 kr

Frugtavler Karsten Klitø skal tilbagebetale for meget støtte til miljøvenlig jordbrug

Karsten Klitø med noget af korrespondancen fra NaturErhvervsstyrelsen. Foto: Peter Mørk

Karsten Klitø med noget af korrespondancen fra NaturErhvervsstyrelsen. Foto: Peter Mørk

En opkrævning på 52 kroner, som endda skal betales separat med fire forskellige indbetalings-ID. Det krav blev frugtavler Karsten Klitø, Dover, stillet overfor 7. oktober, da en skrivelse fra NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri dumpede gennem brevsprækken. Karsten Klitø fik efterfølgende Boddum-Ydby Sparekasse til at klare hans mellemværende med NaturErhvervstyrelsen, men han undrer sig højlydt over, at det ikke er muligt, at trække beløbet næste gang, han skal have udbetalt støtte. Nu viser det sig rent faktisk, at der ikke ville være sket alverden, hvis Karsten Klitø havde undladt at betale. Souschef i NaturErhvervsstyrelsen, cand. agro. Lene Sørensen, fortæller, at styrelsen ikke sender rykkere ud på beløb under 100 kroner. - I stedet bliver beløbet trukket ved næste udbetaling plus renter, siger hun, der forklarer opkrævningen med, at styrelsen hele tiden skal have afstemt sit interne bogholderi.