Statsligt institut?

15.1. har byrådsmedlem og LO formand Kaj Poulsen et interessant indlæg om forudsætningerne for det nuværende dankort. Givet er det, at samfundet står over for et stigende problem med pengeinstitutternes misbrug af gebyr og deres lukrative position i samfundet. Det er på tide, vi får en økonomisk debat om de forhold og en debat på et markedsøkonomisk grundlag. Skal Danmark være et konkurrencedygtigt samfund, så er pengeinstitutternes funktionsgrundlag, såvel som de pålagte skatter noget, som er helt centralt i alt politisk arbejde. I mit byrådsarbejde har jeg prøvet at gøre opmærksom på de helt meningsløse og meget store likvide kapitaler, som kommunerne har liggende i bankerne til små indlånsrenter. I januar 2004 havde landets kommuner uden for København-Frederiksberg og Bornholm gennemsnitlig mere end 17 milliarder kroner liggende pengeinstitutterne i form af likvid kapital. Det er borgernes egne penge, som mange må låne til høje renter ved boligbyggeri og lignende. Samlet er det problemer, som rejser et spørgsmål, om det kan betale sig at samarbejde med de private pengeinstitutter? Et statsligt pengeinstitut til driften af dankort, lønkonti og mere som kommuners likvide beholdning er måske vejen frem, hvis det kan drives på en markedsøkonomisk basis og uafhængigt af politikerne. Givet er det, at de private pengeinstitutter ikke har løst deres opgave på en samfundsmæssig ansvarlig måde og ej heller på den fri konkurrences vilkår. Knud Wilson læge, byrådsmedlem (Dansk Folkeparti), Rypevej 18, Strandby kw@frederikshavn.dk

Forsiden