Lokalpolitik

STATSLIGT MILJØ

Når amterne nedlægges, overtager staten en del af deres miljøopgaver. Det gælder blandt andet spørgsmål vedrørende kystzone, strandbeskyttelseslinje og klitfredning samt tilsynet med kommunale spildevandsudledninger.