Statsministerdrøm

TILTAG:Hvis jeg var statsminister i Danmark, ville jeg i samarbejde med landets borgmestre iværksætte følgende: - Den nuværende efterlønsreform skal ændres, således at alle nedslidte og syge skal have mulighed for pension eller flexjob, mens alle arbejdsduelige personer i alderen 55-65 år skal have en jobgaranti, der sikrer dem et fuldtidsjob. Ifølge nogle kloge mennesker, så vil det skabe vækst, hvis næsten alle arbejder, til de når pensionsalderen. - De laveste overførselsindkomster skal hæves. De ekstra penge vil gå til mad, tøj og andre helt nødvendige ting. Nogen ville måske tage toget og besøge en fjern slægtning. Andre vil få råd til samvær med venner og skabe sig et netværk. Det skaber vækst, og denne vækst skaber job, og så falder ledigheden. Hvis man i stedet giver lønforhøjelse eller skattelettelser til personer, der i forvejen har en god indkomst, så går pengene til opsparing eller udlandsrejser, og det skaber ikke ret meget vækst. - Jeg ville stoppe med at bruge penge på nyttesløs rådgivning af ledige. Fremtidig rådgivning skal bygge på kvalitet og ikke kvantitet. Aktivering skal føre til job eller opkvalificering og ikke kun være tidsfordriv. - Jeg vil løse nogle af rekrutteringsproblemerne i sundhedssektoren ved at tilbyde de ansatte god løn og gode arbejdsforhold, frem for at opfordre/true alle ledige til at blive ufaglærte sundhedshjælpere. Hellere holde på de gode medarbejdere frem for hele tiden at skulle ansætte nye, der er mindre gode. - Jeg vil fyre alle offentlige ansatte, som ikke udviser god forvaltningsskik over for landets borgere. - Jeg vil plante flere træer og buske og spare på fliser og brosten. - Jeg vil bygge smukke huse og sikre, at flest mulige borgere får en god udsigt.

Forsiden