Lokalpolitik

Statspenge til 3. fjord-forbindelse uanset linjevalg

Klar besked fra Venstre og konservative

NORDJYLLAND: Nordjyderne behøver ikke skele til økonomien, når de i dag tager hul på den afgørende diskussion om, hvor den tredje Limfjordsforbindelse skal gå. For staten er parat til at åbne pengekassen, uanset om valget falder på en vestlig eller en østlig linjeføring. Det fastslår formanden for Folketingets trafikudvalg, fhv. trafikminister Kaj Ikast (K). Flere lokalpolitikere har tilkendegivet, at statspenge til en fjordforbindelse formentlig er mest sikre, hvis man vælger en linjeføring øst om Aalborg, fordi der her er tale om en udbygning af et i forvejen statsligt vejanlæg - nemlig Limfjordstunnelen. En vestlig forbindelse kunne opfattes som et lokalt vejanlæg og dermed staten uvedkommende, når regningen skal betales. - Men det er vigtigt, at Nordjylland nu fordomsfrit diskuterer sig frem til, hvilken løsning der er den rigtige trafikalt. Staten vil være med til at finansiere anlægget under alle omstændigheder, siger Kaj Ikast til NORDJYSKE Stiftstidende. Venstres trafikordfører, Svend Heiselberg, sender samme signal: - Staten har et medansvar for betalingen af en tredje Limfjordsforbindelse. Nu gælder det om at finde den rigtige løsning helt uden kassetænkning, siger han. VK-regeringen har ikke afsat penge til projektet i sin 10 års-trafikplan, men formentlig er der heller ingen grund til hastværk. Et konsulentfirma skønnede i fjor, at Limfjordsbroen og -tunnelen vil kunne klare trafikpresset frem til omkring 2017. Hvis man imidlertid hurtigere ønsker en ny forbindelse, kan man efter Svend Heiselbergs mening bruge regeringens OPP-model, hvor offentlige og private penge sammen betaler trafikanlæg, som brugerne derefter skal betale for at benytte. - En ny fjordforbindelse vil egne sig fortrinligt til dette, siger han. Valget af linjeføring træffes af Nordjyllands Amtsråd og byrådet i Aalborg i begyndelsen af september.