Statspenge til lektiehjælp og pigeklub

Metoden skal senere bruges andre steder i landet

BRØNDERSLEV:Undervisningsministeriet har bevilget godt 100.000 kr. til et nyt projekt med lektiehjælp og pigeklub i Brønderslev. Metoderne, der udvikles, skal bruges andre steder i landet. I løbet af de næste to år får fire hold piger i alderen 10-14 år tilbud om lektiehjælp to eftermiddage om ugen, og deltagelse i fritidstilbud én gang ugentlig. - Der bliver ikke kun tale om almindelig lektielæsning med stileskrivning og regneopgaver. Der vil blive arbejdet på mange spændende måder, og pigene vil også blive forberedt på emner, der senere tages op i deres almindelige klasser, fortæller fritids- og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen. Det kommer f.eks. til at ske ved at lave mad, mens pigerne øver sig i at læse og regne, tage på ture rundt i byen, mens der snakkes om vigtige emner samt at gå på biblioteket og låne bøger. Der bliver også tale om at se film eller arbejde med computere. Hvert hold piger kan deltage i ca. tre måneder. Det er lærer Sussie Rasmussen og pædagog Inger Vandkjær, der vil hjælpe pigerne i halvanden time hver onsdag og torsdag efter skoletid. Desuden skal pigerne deltage i en pigeklub med fritidstilbud hver tirsdag eftermiddag ledet af Inger Vandkjær. Her vil de f.eks. kunne prøve at gå i billedskole, gå til danseundervisning, gymnastik eller håndbold samt deltage i efterårsskolens show. De kan også tage i svømmehal, biograf eller zoologisk have, lave udstillinger på biblioteket m.m. - Pigerne, der har fået tilbuddet om at deltage, har enten gode sociale færdigheder eller gode faglige evner. Denne blanding gør, at de har mulighed for at støtte hinanden, og vi håber da også, at der opstår nye venskabe, tilføjer Inger Aarup-Kristensen. Der er både etnisk danske piger og tosprogede blandt deltagerne. - Når de tre måneder er gået, får en ny gruppe piger fra skolen tilbud om at deltage. - De næste gange skal der anvendes andre metoder, da det er ministeriets ønske at få afprøvet forskellige metoder. Arbejdet vil blive fulgt af en gruppe fra ministeriet, så erfaringer fra Brønderslev kan bruges andre steder i landet. Projektet er blevet til efter ansøgning fra lederen af pædagogisk psykologisk rådgivning, Kirsten Ahlgren, og Inger Aarup-Kristensen.