EMNER

Statspenge til lektiehjælp

Undervisningsministeriet har bevilget godt 100.000 kr. til et projekt i Brønderslev med lektiehjælp samt en pigeklub. Metoderne, der udvikles, skal bruges andre steder i landet. I løbet af de næste to år får fire hold piger i alderen 10-14 år tilbud om lektiehjælp to eftermiddage om ugen, og deltagelse i fritidstilbud én gang ugentlig. - Der bliver ikke kun tale om almindelig lektielæsning med stileskrivning og regneopgaver. Der vil blive arbejdet på mange spændende måder, og pigene vil også blive forberedt på emner, der senere tages op i deres almindelige klasser, fortæller fritids- og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen. Det kommer f.eks. til at ske ved at lave mad, mens pigerne øver sig i at læse og regne, tage på ture rundt i byen, mens der snakkes om vigtige emner samt at gå på biblioteket og låne bøger. Der bliver også tale om at se film eller arbejde med computere. Desuden skal pigerne deltage i en pigeklub med fritidstilbud.