EMNER

Statspenge til sundere børn

Ny Frederikshavn kommune har fået to mio. kroner af staten til et 4-årigt sundhedsprojekt, som skydes i gang i januar 2006.Baggrunden for bevillingen er, at staten støtter initiativer, som retter sig imod børns overvægt. Kommunen havde søgt om et betydeligt større beløb, idet man satsede på et mere omfattende projekt, end de to mio kroner giver mulighed for. Bevillingen omfatter ansættelse af en projektleder i fire år på halv tid. Stillingen er, ifølge gældende aftaler, slået op internt i Skagen, Frederikshavn og Sæby kommuner og Nordjyllands Amt. En del af pengene skal bruges til sundhedsundervisning på tre skoler, og til at familier med svært overvægtige børn, kan få vejledning og undervisning.