Statsstøtte til fossile brændstoffer skal væk

Danmark tager sammen med en lang række lande i verden nu kampen op mod statsstøtten til fossile brændstoffer.

Statsstøtte til fossile brændstoffer skal væk

Rio-konferencen sender et vigtigt signal til alle verdens lande om, at det er problematisk at holde prisen nede på fossile brændsler.

Det siger klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) fra FN's konference om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro.

Danmark går nu sammen med en række andre lande for at få teksten i slutdokumentet fra Rio omsat til handling.

Ministrene fra Costa Rica, Etiopien, Finland, New Zealand, Norge, Sverige Schweiz og Danmark mødtes torsdag på konferencen i Rio. Sammen udgør de "Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform" - i daglig tale " vennegruppen".

- Medlemmerne af vennegruppen vil gøre alt for at få overbevist andre lande om, at det er skadeligt for klimaet og dårligt for økonomien at støtte fossile brændsler, siger ministeren.

Slutdokumentet skaber fornyet optimisme blandt gruppens medlemmer.

- Vi får ikke fjernet subsidierne i dag eller i morgen. Men det bliver en af de vigtigste kampe at tage i de kommende år. Hvis vi får begrænset subsidierne, vil det være et meget vigtigt bidrag i kampen mod de menneskeskabte klimaforandringer.

Ifølge det Internationale Energi Agentur (IEA) blev der i 2010 brugt 409 milliarder dollar på at holde prisen på fossile brændsler nede.

Da olieprisen siden er steget, mener IEA, at støtten i år vil runde 600 milliarder dollar. En stor del af pengene bruges af regeringerne i ulandene, som ønsker at skåne deres befolkninger for effekten af den stigende oliepris.

Men IEA påpeger, at middel- og overklassen har langt mere gavn af subsidierne, og at der findes langt bedre måder at føre socialpolitik på end via subsidier til fossile brændsler.

Støtten til fossile brændsler er med til at forhindre en nødvendig omstilling til vedvarende energi.

Mens der i 2010 blev brugt 409 milliarder dollar på at støtte fossile brændsler, blev der til sammenligning kun brugt 66 milliarder ollar på at støtte vedvarende energi, oplyser Klima- og Energiministeriet.

/ritzau/