Gymnasiale uddannelser

Statstilskud luner godt i kommunekassen

Ordninger med penge fra staten er Sæby Kommunes næststørste indtægtskilde

SÆBY:Uden statstilskud i form af tilskuds- og udligningsordninger ville Sæby Kommune være ringe stillet - og skatteborgerne have udsigt til at betale betydeligt mere i kommunale skatter for opretholdelse af serviceniveauet. Statslige tilskuds- og udligningsordninger er nemlig Sæby Kommunes næststørste indtægtskilde også i det nye år. I år har kommunen således budgetteret med i alt modtage 144,4 mio. kr. til driften fra staten. Kommunens største indtægtskilde er de kommunale skattekroner, borgerne må slippe. Indkomstskatten ventes således i år at indbringe kommunen 382,5 mio kr. Andre store indtægtsposter er 18,8 mio. kr. i ejendomsværdiskat og 19,2 mio. kr. i kommunal grundskyld. De 114,4 mio. kr., Sæby Kommune i år vil modtage fra staten, er fordelt med bl.a. 48,2 mio. kr. fra ordningen om udligning af beskatningsgrundlaget, 19,4 mio. kr. som udligning til kommuner med et såkaldt særligt svagt beskatningsgrundlag og 63,2 mio. kr. som direkte statstilskud. Desuden får kommunen i år 21 mio. kr. i statsrefusion for det såkaldte grundtakstbelagte område. Til udligningsordningerne må Sæby Kommune til gengæld selv bidaage med et relativt beskedent beløb på 4,9 mio. kr. til udligning vedrørende udlændinge.