Videregående uddannelser

Status fra en Højskole i Jylland

Kære regering. Vi skriver for at fortælle, at vi har fulgt Jeres arbejde med at få unge til at starte på en kompetencegivende uddannelse så hurtigt som muligt med stor interesse.

Vi er klar over, at vi højskoler - som alle andre - hele tiden er nødt til at forny os, hvis fortsat skal være relevante i vores samfund, og har derfor brugt lang tid på at redefinere vores plads i dagens Danmark, hvor kravene til hurtigere og bedre uddannelse forøges nærmest på ugentlig basis. Det kan ikke diskuteres, at den direkte vej gennem uddannelsessystemet er lig med hurtig kompetence til samfundet. Men vi synes, at de foruroligende frafaldskvotienter fra universiteter, seminarier osv. vidner om, at det, der umiddelbart ser ud til at være den lige vej, tit er fyldt med blindgyder og omveje. Og grunden til denne udvikling, mener vi, kan hænge sammen med, at flere og flere kaster sig ud i en længerevarende uddannelse, uden at vide hvad den/det indebærer. For os at se mangler der noget, som kan sikre, at de unge vælger rigtigt fra starten og ikke bare tager det, de umiddelbart synes lyder mest spændende. De skal altså gennemgå en grundig studievejledning, som kan hjælpe dem til at overskue det voksende uddannelsesmarked og matche deres evner og ønsker med det rigtige studieforløb. Og med den stigende kompleksitet og uoverskuelighed i vores uddannelsessystem (et par og 60 grundforløb og lige så mange specialiseringer oveni på Aaborg Universitet alene), kunne det jo være at denne opgave er vokset gymnasier, handelsskoler osv. over hovedet - især fordi det kan være svært for elever at jonglere forventnings/eksamenspres og fremtidsplaner på en gang. Vi er nået langt i dagens Danmark. Vi kan mange ting og har mange muligheder. Og netop derfor er det måske ikke så underligt, at unge får sværere og sværere ved at træffe en velfunderet beslutning omkring deres fremtid. Som vi ser det, gør vi dem og os selv den største tjeneste ved at lade dem trække vejret en gang eller to, tænke sig om og så træffe et valg som holder. Den opgave vil vi gerne være med til at løfte. Vi er p.t. i gang med at iværksætte et grundigt uddannelsesforberedende forløb, som skal udfordre, hjælpe og træne vores elever til deres videre uddannelse, samtidig med at de når at finde deres egne ben inden de bliver kastet videre i systemet. Vi tror på, at vi kan give vores elever den nødvendige ballast til at vælge rigtigt (kendskab til uddannelsesmarkedet, studieteknisk kunnen, ansvarsfølelse, personlige indsigt, osv.) - for deres egen og samfundets skyld. Sådan tror vi, at man skaber det mest optimale miljø for at få så mange som muligt så hurtigt som muligt gennem en kompetencegivende uddannelse. Med højskoleformatet har Danmark en unik mulighed for at institutionalisere en grundig studieforberedelse, som kan klargøre unge til deres kompetencegivende studieforløb og dermed - tror vi - sænke frafaldskvotienterne - og måske endda hjælpe de unge igennem uddannelserne på normeret tid. Vi vil gerne have lov til at prøve. Vi vil gerne have muligheden for at vise, at vi med vores skoleform kan gøre en forskel. Men de sidste ti års forringelse af tilskudsmulighederne har gjort elevtallet på landet højskoler til det laveste nogensinde. Vi vælger derfor nu at sætte vores reserver ind. Vi har sat prisen ned til den absolutte smertegrænse for at vise, at det dalende elevtal er et direkte resultat af de ændrede tilskudsforhold. Alle forsøg i den retning peger på, at sætter man prisen ned, kommer der elever. Men vores reserver har jo en hvis begrænsning. Vi kan ikke blive ved evigt med selv at finansiere nedsættelsen. Vi vil derfor gerne have regeringen til at overveje, om ikke der på lang sigt vil være penge at spare ved at anspore vores unge til at tage på højskole - både finansielt og gennem udtrykt politisk velvilje. Vi tror, det vil være en god investering.