Lokalpolitik

Status på borgervisioner

Arbejdsgrupper præsenterer ideer og forløb

AABYBRO:På Gjøl arbejder borgerne blandt andet med opførelsen af en ny havnebygning til brug for havnens gæster og øvrige brugere. I Birkelse er der tegninger på vej over byforskønnelsen, mens der i Aabybro allerede er kommet lys rundt om søen. I Nørhalne arbejdes der med trafiksikring og rekreativ udnyttelse af grusgravene, mens der i Biersted allerede er skitser over projekt grøn kile til 3,8 millioner krojner, som kan deles op i 20 mindre projekter og dermed gennemføres i etaper. Alt sammen udspringer af de borgermøder, som Aabybro Kommune tog initiativ til sammen med de lokale borger- og erhvervsforeninger i 2003. Nu er det tid til at gøre status. - Vi holder et visions-seminar iNordjyllands MedieCenter 10. marts for at samle op på, hvor langt er vi nået siden de første borgermøder i de fem lokalsamfund i 2003 og for at se, hvad der er kommet ud af de 220 forslag, der kom fra borgerne, siger udviklingschef JørnKristiansen, Landsbyrødder iAabybro Kommune. - Det sker for at sætte fokus på området, og fordi politikerne gerne vil følge med i processen, inden de til juni skal tage stiling til den land-distriktspolitik, som vi er ved at udarbejde. Byrådet har jo sat fokus på lokal udvikling og har bevilliget en million kroner i 2004 og endnu en million i 2005 til projekterne, og de vil gerne se, hvad de får for pengene, siger Jørn Kristiansen. Derfor får mødet deltagelse af byrådet, repræsentanter fra landsbyernes arbejdsgrupper, kommunens chefgruppe og konsulent Lars Haahr Jensen fra Rørbæk Centret. Desuden vil der være en udstilling over de forskellige projekter. - Vi skal se, hvor langt vi er i forløbet, og hvordan visionerne forholder sig til den i gangværende revision af kommuneplanen, siger Jørn Kristiansen. - Vi skal også bruge mødet til at sætte fokus på, hvad sker der med de fem lokalsamfund, vi har I Aabybro Kommune, når vi træder ind i den nye storkommune med ialt 27 bysamfund, siger han. På visions-seminaret får deltagerne mulighed for at vælge sig ind på et af seks emner, som de skal debattere i grupper på mødet. Emnerne er kultur, fritid og foreningsliv med udgangspunkt i at sikre et fortsat aktivt foreningsliv. Byrum og landsbymiljø er et andet emne om byernes udseende og forskønnelse og ny brug af for eksempel tidligere hovedveje gennem landsbyer. Andre emner er trafik og trafiksikkerhed samt adgang til naturen.Endelig er bosætning samt erhverv, handel og turisme også sat på dagsordenen.