Stavad: Fosdal bøder for fejlbestilling

Fosdal Planteskole har overskud på halv mio. kr., mener Ole Stavad (S)

BROVST:- Det er stærk kost, at Fosdal Planteskole skal bøde for, at Planteavlsstationen har foretaget fejlbestilling af planter, som man alligevel ikke har brug for. Det siger folketingsmedlem Ole Stavad (S) som en kommentar til en redegørelse fra Skov- og Naturstyrelsen om grundlaget for beslutningen om at nedlægge planteproduktionen og dermed Fosdal Planteskole. Af redegørelsen fremgår bl.a., at Fosdal Planteskole i 2002 havde et dækningsbidrag på 939.000 kr. Derfra skal så trækkes funktionærlønninger og andre kapacitetsomkostninger. Det var i 2002 450.000 kr. ifølge redegørelsen. Tilbage er altså et overskud på 489.000 kr. Men redegørelsen har desuden med i regnskabet en udgift til såkaldt kontraktavl på 1.075.000 kr. Derved bliver overskuddet på de 489.000 kr. ændret til et minus på 586.000 kr. Planteavlsstationen er det sted, hvor planlægningen af produktionen på planteskolerne foregår. Planteavlsstationen indgår så en kontrakt med planteskolerne om produktion af planter. Samtidig er der indført et kontraktavlsprincip, som betyder, at Planteavlsstationen opkøber usælgelige planter i henhold til den kontrakt, der er indgået med planteskolerne. Planteskolen Fosdal har i 2002 produceret det antal planter, der var aftalt med Planteavlsstationen. ”Fosdalen har opløst opgaven tilfredsstillende i 2002 og har produceret de kontraherede planter med et positivt resultat”, fremgår det af redegørelsen. Men desværre havde Planteavlsstationen lavet forkerte prognoser. ”Planteavlsstationen har ikke løst prognoseopgaven tilfredsstillende”, står der i redegørelsen. Og det fejlskøn fra planteavlsstationen rammer Fosdalen. Det opkøb af usælgelige planter, som planteavlsstationen har foretaget, skal indregnes i planteskolens regnskab for at få et billede af lønsomheden, siger redegørelsen. Og derfor vil der for 2002 være et underskud på Fosdalens regnskab på de 586.000 kr. Der er nemlig modregnet 1.075.000 kr., som planteavsstationen har opkøbt usælgelige planter for efter, at planteavlsstationen selv har lavet en forkert prognose. - Det må siges, at man her retter smed for bager. Fosdal Planteskole skal bøde for Planteavlsstationens fejlbestilling af planter, siger Ole Stavad. - Selv med indregning af alle kapacitetsomkostninger vil der være et overskud på ca. en halv mio. kr. i 2002 på Fosdals regnskab, hvis ikke Fosdal skal bære ansvaret for Planteavlsstationens fejlskøn, siger Ole Stavad. Han tilføjer, at et alternativ til en nedlæggelse af Fosdal Planteskole kunne være et samarbejde med Hedeselskabet. - Kan man ikke samle et flertal for at bevare Fosdalen under Skov- og Naturstyrelsen, var det måske en mulighed at bortforpagte Fosdal Planteskole til Hedeselskabet, som skal udvide sin produktion, hvis Skov- og Naturstyrelsen stopper sin produktion. Det vil betyde, at vi kan bevare arbejdspladser og de erfaringer, som er høstet, siger Ole Stavad. Stavad var også indbudt til det offentlige møde i eftermiddag, som en række SiD-afdelinger har indkaldt til, men har meldt afbud. Ole Stavad er med til Nordisk Råds møde.