Stavkirken tager form i Nørholm

Forsamlingshuset rejser sig, og det blev fejret i går

NØRHOLM:"Hvad faen', er det en stavkirke?". Det har jeg hørt folk i byen sige, og jeg synes, det er en flot betragtning, sagde Bent Høybye, formand for Nørholm Forsamlingshus og Nørholm og Omegns Borgerforening i går, da der var røde pølser og rejsegilde på byggeriet af landsbyens nye forsamlingshus. Inden da havde flere talere rost byggeriet, der har haft en forholdsvis lang og trang fødsel. Rådmand Henrik Thomsen (SF), der var hastet til Nørholm efter et møde i Teknisk Udvalg, nævnte blandt andet, at det er seks år siden, borgerne begyndte at tale om et nyt forsamlingshus. - Undervejs arbejdede borgerne og kommunen sammen i gruppearbejde - ikke i rundkreds, for det må man jo ikke for statsministeren. Men det mundede i januar 1999 ud i, at byrådet vedtog et program, der blandt andet indeholdt en renovering eller fornyelse af forsamlingshuset. Derefter kom tre år med indledende sonderinger, som desværre endte nyttesløse i 2002. Men heldigvis gav borgerne ikke op og søgte Fonden Realdania, som 18. juni 2002 (samme dag som jeg blev far) gav tilsagn om støtte på 800.000 kroner, sagde Henrik Thomsen og takkede håndværkerne for det gode arbejde. Chefkonsulent Ib Nielsen, fra Fonden Realdania fortalte i sin tale, at de havde valgt at støtte forsamlingshuset, fordi det projekt passer godt ind i fondens formål. - Byggeriet indgår i en helhedsorienteret udvikling i lokalområdet. Et projekt som er med til at vende en negativ spiral til noget positivt. Bent Høybye kaldte byggeriet et symbol på fællesskabets trivsel. - Vi har et motto, der siger, så længe vi har skolen, købmand og forsamlingshuset, så kan det ikke gå helt galt. Forsamlingshuset, der indtil nu rejser sig efter tidsplanen skulle være klart til at lægge gulv til Nørholms borgere ved årsskiftet. - Hvis vi bare får godt vejr fra nu af og til jul, så skal det nok lykkes, sagde Henrik Staun fra Lund og Staun, der står for alt tømrer og snedker-arbejde i byggeriet - og det er der en del af. - Mureren tog hjem, da han havde støbt soklen, og han skal først komme igen, når han skal lægge fliser på badeværelset, fortæller Henrik Staun. I sin tale ved rejsegildet kom han ind på, at der havde været en række problemer i begyndelsen af byggeriet. - Vi var meget opsatte på at vinde licitationen til dette projekt, og det lykkedes også. Det var dog blot begyndelsen på en prøvelse. Men nu er begynderproblemerne løst, sagde han og tilføjede efterfølgende. - Det er utroligt spændende at arbejde sammen med en af landets dygtigeste arkitekter (Ole Madsen fra arkitektfirmaet Kjær og Richter). Det er ikke bare et hus - det er en totaloplevelse. Alt træet er massivt - der skal overhovedet ikke bruges spånplader. Udvendigt bliver huset beklædt med sibirisk lærketræ og spærene er i limtræ, det ser man ikke hver dag, sagde Henrik Staun, som synes, at projektet ikke bliver mindre spændende af, at det ligger i firmaets lokalområde.