Lokalpolitik

Stavnsbåndet åbenbart igen indført i Thisted Kommune

BYGGERI:Sjørring maskinfabrik fik dispensation fra lokalplanen til at bygge i 8,75 meters højde direkte i skel på trods af vores indsigelser og uden nogen form for kompensation for de gener, vi nu skal leve med. Er det rimeligt, at forvaltningen og politikerne kan bestemme, hvem af kommunens borgere som skal være insolvente? Havde vi kun haft vores huse i 1 år, ville vi uden tvivl blive insolvente med deres beslutning. Udvalget har end ikke været ude på stedet for at se på konsekvenserne, inden de tog beslutningen. Når det nu viser sig, at en lokalplan ikke er det papir værd, den er skrevet på, er det så ikke misbrug af kommunens - og dermed borgernes - penge at udarbejde en sådan? Systemet for de store Sagens udfald viser med klar tydelighed, at systemet virker for de ”store”, og vi ”små” har bare at makke ret og betale gildet. Det er demokrati, når det er bedst. Vi kan konstatere, at Sjørring Maskinfabrik har valgt et for dem godt tidspunkt til ansøgningen. For med nedlæggelsen af amterne har vi mistet en klagemulighed. Nu kan vi kun sætte vores lid til naturklagenævnet, men denne klagemulighed er ikke gratis. Vi får en advokatregning også. Vi bliver altså ramt økonomisk, lige meget hvad naturklagenævnet kommer frem til. En ting, som for os er uacceptabel, er, forvaltningens vilje til at besvare henvendelser om sagen. Og hastigheden, de arbejder med. Da advokaten endelig fik aktindsigt ca. en måned efter, at han bad om det, viste det sig, at der ikke umiddelbart findes en byggetilladelse på en del af det byggeri, som allerede ligger i skel, og som den nye bygning ønskes placeret op af. Dvs., at en ulovlig opført bygning er med til at give dispensation til endnu mere byggeri. Hvad kan vi forvente næste gang? At det passer ”bedst i flowet”, hvis de eksisterende produktionsbygninger har samme højde som det ønskede nybyggeri? Hvornår stopper det? Det virker som om, at når politikerne hører ordene ”bedst i flowet”, er der ikke grænser for, hvad man kan få lov til. Så vil vi gerne fritages for at betale skat. Jamen helt ærligt, det vil være ”bedst for flowet” på vores bankkonti. Ifølge formanden for udvalget for teknik og miljø, Ole Westergaard (V), er det en svær sag. Men for os virker det ikke, som om de har haft svært ved at finde en afgørelse. Begrundelse mangler Den er taget på baggrund af et kortbilag, som forvaltningen og udvalget for teknik og miljø ikke finder entydigt. Vi har ikke kunnet få en forklaring på, hvad det er, der ikke er entydigt på lokalplanens kortbilag. Vi mangler også en begrundelse for, hvordan man kan tage en beslutning på et så uklart grundlag. Almindelig praksis må da være, at hvis der er tvivl, skal det rettes, før der kan tages en beslutning. Og hvorfor er der ingen, som vil/kan fortælle os, hvorfor overskridelsen af byggefeltet på fem meter ikke er med i anden naboorientering? Byggeriet har ifølge de tegninger, vi har fået tilsendt, samme placering som i den første ansøgning. Det er kun højden på en del af byggeriet, der er ændret. Sjørring Maskinfabrik har mulighed for at placere byggeriet andet sted på grunden, indenfor lokalplanens rammer. Det vil godt nok gøre, at flowet i produktionen skal ændres. Men det er vel ikke umuligt. De må jo få en økonomisk gevinst ved byggeriets ønskede placering. Men hvorfor skal vi naboer ”betale” noget af regningen for det? Godt naboskab? Sjørring Maskinfabrik har udtrykt ønske om at bevare et godt naboskab. Med deres ønskede byggeri vil de få alle fordelene, og vi må så leve med generne. Det er ikke det vi forstår ved godt naboskab! Vi har fået kendskab til en anden sag her i området, hvor det også er de små, som kommer til at lide for de stores ønsker. I den sag tilbød ”den store” at overtage ”den lilles” ejendom for ikke at påføre dem økonomiske tab. Samme fremgangsmåde ville være et pænt træk fra Sjørring Maskinfabriks side i denne sag. Og de kan gøre det uden risiko, da Mogens Nielsen, Sjørring Maskinfabrik, har givet udtryk for, at han ikke mener, vores ejendomme vil falde i værdi p.g.a. deres tilbygning. Vi er skuffede over, hvordan Sjørring Maskinfabrik og udvalget for teknik og miljø har behandlet os i denne sag. Det gode naboskab og troen på ”systemet” har vi svært ved at bevare efter dette. Eller rettere: Vi har mistet troen på det! Samtidig skuffer det os, at kun to byrådsmedlemmer tør stå frem og tale ”den lille mands sag”. Hvis det var i ét af byrådsmedlemmernes baghave, havde de så fået lov, eller ville der blive indgået en studehandel i kammerateriets navn? Det tærer på kræfterne og psyken at kæmpe i sådan en sag, det er David mod Goliat. Det er gødning for tyndslidte nerver og mavesår, men det er der ingen, som tager sig af. Tag jer i agt Til andre borgere i kommunen: Tag jer i agt! I kan nemt komme i samme situation som os. Ingen er sikre. Udvalget for teknik og miljø har magten og kan skalte og valte med jeres fremtid og påføre jer en økonomisk udgift så let som at knipse med fingrene. Det er denne sag et klart bevis på. Retfærdighed findes ikke i det politiske system. De tænker kun på arbejdspladser. Men har de tænkt på, at hvis de jager borgerne væk, er der ingen til at udføre arbejdet i de virksomheder, de bukker og skraber for. Hvad er der så ved at have virksomhederne? Målet for denne sag bør være at finde en løsning, som ikke skader os, og få lavet en langsigtet plan, så der ikke om få år er andre i området, der kommer i samme situation.