Suldrup

Stegt flæsk og valgsnak

Borgerforeningen i Suldrup trak et halvt hundrede medlemmer til den årlige nytårskur.

Et halvt hundrede nød en omgang stegt flæsk og deltog i borgerforeningens årlige Nytårskur på Suldrup Kro, hvor de lokalvalgte byrådsmedlemmer Peder Christensen, Gert Fischer, Gert Jensen og Leif Nielsen blandt andet drøftede p-forhold, fåreavl ved søen, stisystem med vælgerne. Nogle mente, at det ny kulturhus burde ligge i Suldrup, mens andre mente et nyt rådhus var mere nødvendigt.