Steiner skal vokse eller dø

Skolens mål er at gå fra 44 til 80 elever - ellers bliver det svært at klare sig i fremtiden, mener skolen

Hjørring Ny Steiner har planer om at voksne fra de nuværende 44 elever til omkring 75-80 børn i skolen. Sådan lød det fra den afgående formand, nu bestyrelsesmedlem Lasse Baaner, da han holdt tale i weekenden, hvor skolen holdt åbent hus og indskrivning. - For skolen er der kun en fremtid, hvis vi når vores mål på 80 elever indenfor en overskuelig fremtid, sagde han. Grunden er mest økonomi. Tilskuddet er blevet mindre, og administrationsopgaverne større. Det er simpelt hen blevet sværere at få økonomien til at hænge sammen med et så lavt elevtal. - Der skal en vis volumen til for at have overskud til administration, fritidsordning og så videre, siger Lasse Baaner. Også skolens ny leder, Niels Rudolf Stehr, var inde på vokseplanerne. - Vi går på et bjerg, hvor vi kan falde ned på begge sider. Vi vil gerne være en lidt større skole, og vi skal vokse, ellers vil vi dø. Vi vil gerne have 12-15 elever på hver årgang og have stabil elevtilgang hvert år. Vi har haft underskud i nogle år nu, og det kan vi ikke blive ved med, sagde Niels Rudolf Stehr, der også ser pædagogiske fordele i at få klassestørrelserne op på det niveau. Mange indskrevet Skolen er fortrøstningsfuld og tror på, at målet godt kan nås. Der skal dog en del arbejde og tænkning til. Der er allerede lavet en udviklingsplan. - Vi skal være til stede, der hvor der er forældre, som gør sig overvejelser om, hvor de skal sende deres første barn i skole. Vi skal ud i nogle cirkler, som kræver mere af os. Vi får mange elever, der er begyndt i folkeskolen og har fået trivselsproblemer, men vi vil gerne have fat i flere helt fra starten af, siger Lasse Baaner. Og noget kunne tyde på, at man er på vej mod målet. Skolen tæller i dag 44 elever, hvor der for to år siden kun var 29. Og allerede før indskrivningen i weekenden var der indskrevet otte børn til den kommende nye børnehaveklasse, hvilket er usædvanligt højt. Efter indskrivningen var man oppe på ni - og der er stadig et stykke tid at løbe på. Så måske når skolen målsætningen om 12-15 børn per årgang med den nye børnehaveklasse.