Stem for en bedre folkeskole

En bedre folkeskole? Så sæt dit kryds ved liste F. Folkeskolen er "befolket" af det dyrebareste, vi har – vores børn – og bør således være omfattet af den højeste grad af interesse… og højeste grad af kvalitet!

* SF vil arbejde for "en sund sjæl i et sundt legeme". Det er veldokumenteret, at kosten betyder meget for barnets indlæring og koncentration i skolen. Det samme gælder motion. Sund mad og bevægelse giver mindre urolige børn, der har lettere ved at lære. Derfor bør folkeskolen sikre plads og tid til at røre sig samt et sundt måltid om dagen. * SF vil arbejde for bedre undervisningsmaterialer. I dag bruges der kun, hvad der svarer til et abonnement på Anders And på nye undervisningsmaterialer årligt pr. elev. Det er ikke godt nok! Staten bør fx støtte billig formidling af web-baserede undervisningsmaterialer. * SF vil arbejde for bedre efteruddannelse af lærerne. Alt for mange lærere underviser i fag, de ikke har fået "opdateret" i årevis – Folkeskolen tilføres midler, så lærerne får både ret og pligt til efteruddannelse. * SF vil arbejde for en opprioritering af indsatsen på læseområdet. Når de forlader folkeskolen, skal alle børn være så gode til at læse, at de kan bruge deres læsning som et redskab i deres fortsatte uddannelse og i deres fremtidige arbejde. Det sikres gennem bedre uddannelse af folkeskolens lærere: læseundervisning gøres til en obligatorisk del af fremtidens læreruddannelse. * SF vil arbejde for et bedre undervisningsmiljø. Der er en verden til forskel på "gamle dages" krav til lokaler og dét, der er nødvendigt i dag, hvis man – bare tilnærmelsesvis – skal skabe optimale fysiske og pædagogiske rammer for undervisningen. Samtidig ønsker vi reglerne om elevernes undervisningsmiljø skærpet, som der på en række områder skal ske tilsyn, fx med ordentlige møbler, lysforhold, indeklima og sikkerhed på legepladser. Der er ingen, der har fornøjelse af at have "ondt i skolen" – hjælp os med at fjerne smerten!