Stem på positive

Det nye Europa-Parlament, der bliver valgt i juni 2009, vil straks blive inddraget i forhandlinger om en kommende større revision om den fælles europæiske landbrugspolitik, og et godt resultat vil være afhængig af det forventede budgetoverslag for perioden efter 2013.

De fleste af de gældende beslutninger og regler om den fælles landbrugspolitik udløber i 2013, og derfor er det nødvendigt at påbegynde arbejdet nu med at indføre nye reguleringsinstrumenter om f.eks. mælkekvoter, derfor er EU nødsaget til at gennemføre et helt nyt og omfattende sundhedstjek af hele lovgivningen om den europæiske landbrugspolitik. Det kan sikkert ikke undgås, at de kommende forhandlinger om EU’s næste langsigtede budgetplan for perioden efter 2013 vil genoplive debatten om den fælles landbrugspolitiks andel af budgettet, og vil sikkert få indflydelse på den endelige reform, og de beløb der afsættes til landbrugspolitikken, vil i vid udstrækning afhængig af den økonomiske krises omfang og varighed, og ikke mindst af medlemsstaternes økonomiske tilstand, når de endelige forhandlinger afholdes. Når Lissabon-traktaten bliver vedtaget, vil den fællesbeslutningstagning finde anvendelse på de fleste beslutninger vedrørende landbrugspolitikken, hvilket betyder, at det nye Europa - Parlament får del i et nyt stort ansvarsområder, og Rådet får pligt til at forhandle med Parlamentet, hvilket ikke er tilfældet for øjeblikket. Denne nye styrke til det nye Europa-Parlament vil bidrage til at styrke den fælles landbrugspolitiks demokratiske legitimitet i offentlighedens øjne. Med denne nye beføjelse til dét Europa Parlament der vælges den 7. juni, er det vigtigt, at der stemmes på de EU-positive kandidater, der opstiller.