EMNER

Stem på skeptikere

Tidligere forsøgte de politiske partier at overbevise befolkningen om euroens lyksaligheder. De danske forbehold, forstod de heller ikke at befolkningen ønskede. Nu vil de så snart forsøge at luske en ny forfatning igennem, så det danske folketing nærmest får et pausesignals værdi. Men inden da, skal vi stemme til EU-valget 13.6. Jeg håber, at vælgerne her vil bevise Danmarks selvstændighed, og stemme flest mulige skeptikere ind fra de tværpolitiske lister, liste J eller N. Michael Madsen Hasserisgade 2, Aalborg