EMNER

Stem som I vil - men ikke på radikale

EU-VALG:Kære Anders Samuelsen. I afslutningsdebatten før EU-valget argumenterede du for, at selv små lande kunde få indflydelse i EU, ved at pege på, at Det Radikale Venstre (DRV) havde vist her i Danmark,, at det kunne lade sig gøre at få indflydelse, selv om man var lille. Jeg vil nødig opleve Danmark i EU overtage DRV's rolle som den, der til enhver tid indretter sig efter den højest bydendes vilkår. DRV har skylden for politikerleden i Danmark, da vi de sidste ca. 50 år reelt ikke har kunnet have en regering, som kunne føre den politik, den var gået til valg på, fordi et Flertal i folketinget betød, at man skulle samarbejde med et eller flere af de små partier. Og her var DRV altid til fals, hvis der var taburetter i udsigt. Hvilket har betydet, at uanset hvilken fløj, der vandt valget, har man måttet føre en politik, der var inficeret af DRV. Med DRV i EU er vi aldrig sikre på, hvor deres stemmer vil havne, de vil videreføre deres flagren fra side til side. For det danske folkestyre kan man kun håbe, at man i fremtiden vil indføre højere spærregrænser, så man kan få fjernet DRV fra den politiske scene. Det vil nemlig betyde, at venstrefløjen kan få lov at føre socialistisk politik, hvis de vinder valget, og omvendt kan højrefløjen føre deres borgerlige politik igennem, hvis de vinder valget. Det vil give borgerne i dette land mulighed for at føle den førte politik på deres egen krop, og derfor give et grundlag for at sætte deres kryds ved fremtidige valg. Jeg er sikker på, at dette vil medføre en betydelig større politisk bevisthed hos vælgerne, og dermed højne den politiske debat i dette land. Samtidig vil det jo medføre, at politikerne skal leve op til deres valgløfter, modsat i dag, hvor de kan love hvad som helst, fordi de efter en evt. regeringsdannelse, som det jo sker i dag, kan løbe fra deres løfter, fordi de kan påberåbe sig, at de har været nødt til at gå på kompromis med DRV. Stem på hvem I vil til EU, bare ikke en fra DRV.