EMNER

Stemme-optælling skal ske i dølgsmål

NORDJYLLAND:Det er meget muligt, at man i en del nordjyske kommuner på søndag er færdige med at tælle stemmerne til Europaparlamentsvalget op før kl. 22. Men valgstyrerne må ikke offentliggøre udfaldet, før klokken har passeret 22! Det har indenrigsministeriet måttet konkludere efter længere tids usikkerhed om, hvordan EU-regler skal fortolkes. Afstemningen i de forskellige lande kan foregå fra i går, torsdag, og til på søndag. For at undgå, at ét lands resultat påvirker vælgerne i et andet sted med senere afstemningstidspunkt, har EU bestemt, at valgresultaterne først må offentliggøres, når de sidste valgsteder i det sidste EU-land er lukket - og det sker søndag kl. 22. Spørgsmålet var imidlertid, om reglen alene gjaldt det samlede landsresultat eller også delresultaterne. EU har nu afgjort, at intet resultat - heller ikke fra enkelte kredse eller amter - må offentliggøres, selv om erfaringen tilsiger, at cirka halvdelen af de danske kredse vil have et resultat klar før kl. 22. - Vi går ud fra, at optællingen alligevel går i gang straks efter kl. 20. Den har alle ret til at overvære. Og som det er skik og brug, læser lederen af valgstedet resultatet op, når alle stemmer er talt. Men vi har på grund af EU-afgørelsen indskærpet, at man ikke må informere eksempelvis pressen om resultatet før kl. 22, og at man ikke må give tilladelse til, at der optages lyd på valgstedet, mens resultatet læses op, siger indenrigsministeriets valgkonsulent, Anne Birte Pade til NORDJYSKE. I de fleste kommuner optæller man søndag aften alene fordelingen på partier/lister, mens fordelingen mellem kandidater først tælles op mandag formiddag. Derfor ved kandidaterne næppe før sidst på mandagen, om de er valgt eller ej.