Frederikshavn

Stemmerne er landsdækkende

Når man hører stemmer i længere tid er man en såkaldt "stemmehører".

Den landsdækkende forening Stemmehørernetværket har en vision om at være med til at præge folks holdninger til stemmerhørere. - Det er vores holdning, at folk ikke behøver at være syge for at høre stemmer. I Danmark er den traditionelle tænkning, at hvis et menneske hører stemmer, så er han nok skizofren, og derfor er det nødvendigt med en medicinsk behandling. Men sådan en holdning er alt for simpel, mener formanden for Stemmehørernetværket Olga Runciman, der bor i København. Hun mener først og fremmest, at mange mennesker har et godt forhold til deres stemmer, og at stemmer kan være gode og inspirerende. Men der er desværre også en stor gruppe af mennesker, hvor stemmerne bliver invaliderende, og hvor stemmerne får kontrol. - Det er meget vigtigt at arbejde med sine stemmer, så man genvinder kontrol over sit liv. Det kan for eksempel ske via støttegrupper, hvor man lærer at leve med sine stemmer. På Stemmehørernetværkets hjemmeside - www.stemmehoerer.dk - kan man læse, at "hvis du tror, dine stemmer bestemmer, og du er bange for dem, så har du problemer med at mestre tilværelsen. Hvis du derimod er i kontrol og ikke er bange for stemmer, så mestrer du tilværelsen." - Jeg mener, at stemmerne er en slags budbringere fra fortiden, og at de er en del af folks livshistorie. Derfor er det vigtigt at få et forhold til dem, siger Olga Runciman, der selv hører stemmer. Udover at være med til at præge folks holdning, indsamler og formidler Stemmehørernetværket viden om det at høre stemmer, ligesom foreningen arrangerer konferencer og kurser samt udgiver nyhedsbreve.

Forsiden


Breaking
Her er alle de nye restriktioner, du skal kende
Luk