Stemmesedler er på vej

AALBORG:Selvom der ikke er kandidater nok til tre af de i alt syv nye lokale ældreråd i Aalborg Kommune, gennemføres samtlige valg fortsat som planlagt. Stemmesedlerne er ganske vist blevet en smule forsinket på grund af vejret, men ifølge konsulent i forvaltningen for sundhed og bæredygtig udvikling, Morten Lemvigh, burde de være på vej til samtlige borgere over 60 år. - Indtil nu ser det desværre ikke ud til, at der er kommet ekstra kandidater til nogle af de tre råd, hvor der ikke var nok, fortæller han. - Men både udvalget for sundhed og bæredygtig udvikling og det nuværende ældreråd har man jo sagt god for, at de supplerer sig selv henad vejen. Så det håber vi selvfølgelig på, tilføjer han. Stemmeberettigede ældre bør i øvrigt være opmærksomme på, at Svend Aage Bechmann, der var opstillet til ældrerådet og lokalrådet i distrikt Vest, er afgået ved døden torsdag 22. februar. Borgere, der allerede har stemt på Svend Aage Bechmann vil få mulighed for at foretage en ny afstemning. I så tilfælde – og hvis man endnu ikke har modtaget sin stemmeseddel - kan man henvende sig til forvaltningen for sundhed og bæredygtig Udvikling. Desuden gør forvaltningen opmærksom på, at der desværre er en fejl på stemmesedlen til lokalrådet i Sydøst. Det drejer sig om Kirsten Grundahl, som på stemmesedlen står anført som Kristian Grundahl. Og det rigtige navn er altså Kirsten - ikke Kristian. Stemmesedler skal være indsendt til Aalborg Kommune inden tirsdag 6. marts, hvor stemmerne tælles op og valgresultatet offentliggøres.