Nibe

Stemmetallene for SiD-fusionen

Det var kun få medlemmer af Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD), der mødte frem til de ekstraordinære generalforsamlinger i afdelingerne Nibe, Fjerritslev, Løgstør og Farsø for at stemme om en sammenlægning. - Det har jo også været drøftet tidligere, blandt andet på de ordinære generalforsamlinger, så de fleste har nok tænkt, at det var i orden. Og måske spiller varmen også ind, forklarer formanden for SiD Nibe, Asger Kristensen. I Nibe stemte 15 for og en imod. I Fjerritslev stemte 29 for og 2 imod. I Løgstør var 36 for og 4 imod, mens 15 stemte for og ingen imod i Farsø. Det samlede stemmetal for var således 95, og imod stemte 7. Efter fusionen har SiD Midtfjord, som bliver den nye afdelings navn, tilsammen 2550 medlemmer. Af de nuværende afdelinger er Løgstør størst med omkring 1000 medlemmer, derefter følger Farsø med omkring 600, Nibe omkring 500 og mindst er Fjerritslev med omkring 300 medlemmer. Fusionen træder i kraft 1. oktober, og den første bestyrelse kommer til at bestå af fire medlemmer valgt fra hvert område. Det skal sikre tilstrækkeligt kendskab til forskellighederne i de fire områder. Fra år 2007 er det aftalt, at bestyrelsen skal reduceres til 12 mand, og de vil kunne vælges frit i hele SiD Midtfjords område. - Der er jo tale om såkaldte suveræne afdelinger, hvor vi selv har aftalt løn- og arbejdsvilkår, forklarer formanden for Nibe SiD, Asger Kristensen. En overgangsordning er nødvendig, da vi gør mange ting forskelligt.