Lokalpolitik

Stemning for fælles affald

Fem af de i alt seks nordjyske affaldsselskaber er overvejende positive over for tanken om ét fælles nordjysk selskab.

Fem af de i alt seks nordjyske affaldsselskaber er overvejende positive over for tanken om ét fælles nordjysk selskab. Arkivfoto: Scanpix.

Fem af de i alt seks nordjyske affaldsselskaber er overvejende positive over for tanken om ét fælles nordjysk selskab. Arkivfoto: Scanpix.

- Måske ikke lige her og nu. Men lad os snakke seriøst om at gøre det, når støvet efter kommunesammenlægningerne har lagt sig. Jeg kan sagtens se nogle fordele i en samlet enhed, siger Gert Fischer, formand for Renovest. Nogenlunde enslydende svar kommer fra de tilsvarende selskaber i Thy, Østhimmerland og Vestvendsyssel. Udspillet om ét fælles nordjysk affaldsselskab kommer fra Sigvart Sigvartsen, der er formand for Reno Nord i Aalborg. Det er landsdelens største selskab. - Der vil være nogle helt oplagte gevinster både i kraft af fælles administration og udnyttelse af kapaciteten i en samlet organisation. Hver enkelt kommune behøver jo ikke opfinde den dybe tallerken på ny, siger han. Kun Affaldsselskabet Vendsyssel Øst, der dækker Frederikshavn Kommune, er imod ideen. - Tingene kan også blive så store, at der bliver tale om stordriftsulemper. Det er bestemt ikke rart at ringe til et sted, hvor man får at vide, at man er nummer seks i køen, siger formand Brian Pedersen. En fælles nordjysk indsats mod de voksende affaldsmængder vil falde fint i tråd med den rådgivning, der kommer fra eksperterne. - Med en fælles organisation kan man lave en bedre planlægning, så man kan udnytte anlæggene bedre, end man gør i dag, siger professor Per Christensen, Institut for Samfundsplanlægning. Han påpeger, at man med ét selskab også bedre kan sikre, at fremtidige forbrændingsanlæg placeres der, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Sigvart Sigvartsens forslag om et fælles affaldsselskab er blevet aktualiseret af en igangværende strid mellem kommunerne Rebild, Jammerbugt og Aalborg på den ene side og Vesthimmerlands Kommune på den anden. De tre førstnævnte har besluttet at trække en række affaldsopgaver hjem til deres respektive affaldsselskaber og dermed væk fra Renovest i Vesthimmerlands Kommune, som på den måde mister 40 procent af den mængde affald, selskabet modtager i dag. Det pågældende affald er fra nu ”nedlagte” kommuner, der historisk har hørt under Renovest, men som med kommunalreformen blev indlemmet i kommuner, der afleverer affaldet til andre selskaber. Vesthimmerlands Kommune mener, de tre kommuner bryder en kontraktlig forpligtelse til at levere affald til Renovest frem til 2015, og har derfor varslet en retssag. central@nordjyske.dk