Stemning for Grøns Mark

Skolebestyrelsen og politikerne går ind for at bygge ny udskolingsafdeling til skolen i Aabybro.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Hvordan skal Aabybro by udvikle sig, lød spørgsmålet til deltagerne i borgermødet. Efter oplæg var der tid til debat i tre grupper.

Den nuværende røde skole på Kattedamsvej i Aabybro bør i fremtiden kun rumme indskoling og mellemtrin, mens udskoling og 10. klassecenter bør rykke ind i et nyt byggeri på Grøns Mark. Sådan lød det fra Susanne Færch, medlem i skolebestyrelsen, da Jammerbugt Kommune holdt borgermøde om Masterplanen for Aabybro by. Den holdning var gennemgående på mødet, der samlede omkring 200 deltagere i Nordjyllands MedieCenter i Aabybro. - Det bedste ville være, hvis det hele kunne rummes på Kattedamsvej. Men i skolebestyrelsen er vi bekymrede for, om de fysiske rammer og udenomsarealerne er og kan blive tilstrækkelige, forklarede Susanne Færch. - Læring sker nemlig også udenfor de fysiske klasselokaler. Derfor skal der være tilstrækkelige udearealer. Hun fremhævede nærheden til hal og stisystem som væsentlige argumenter for at beholde skolen i midtbyen. Kun placering til debat Kell Agerbo, teamleder af kommunens planafdeling, gav inden debatten et oplæg om mulighederne for udviklingen af Aabybro Skole. Han konstaterede, at skolens store røde bygning var nedslidt, og at skolen havde pladsproblemer, både i forhold til moderne pædagogiske læringsformer og i forhold til klasselokalernes størrelser. - Vi skal kun drøfte skolens placering. Selve indretning og udformning tager vi først stilling til senere, forklarede Kell Agerbo. Blandt de muligheder, han gennemgik, var at bygge en helt ny skole i Teknologiparken, men ikke mange deltagere pegede på denne løsning. Argumenterne mod at placere en helt ny skole i Teknologiparken var blandt andet, at børnene ville få for langt til skolen, at det ville kræve byggeri af en ny hal og ville medføre mere kørsel til og fra skolen. En skole i midtbyen kombineret med et godt og udbygget stinet vil tværtimod sandsynligvis betyde, at færre forældre kører deres børn til og fra skolen. Det giver en bedre sikkerhed for de gående og cyklende elever. Andre påpegede, at en ny skole i Teknologiparken hurtigere kunne være klar til brug, end hvis man valgte at ombygge på Kattedamsvej og samtidig bygge nyt på Grøns Mark. Politikerne på banen Jørn Krogsgaard (V) anbefalede, at der straks blev taget fat på bygning af et overbygningscenter på Grøns Mark. Et byggeri, der også skulle rumme et 10 klassecenter. Denne løsning fik opbakning fra Ole Stavad (S) og Søren Brink (K). - På den måde tegner der sig et billede af, at skolen og hallen kommer til at hænge sammen. Hallen skal renoveres. Hvis der skal bruges mange penge, så tænk det sammen med skolen, foreslog Ole Stavad. - Vi skal i gang hurtigst muligt. Det vil tage tid, men det vil sikre gode rammer for både elever og personale, påpegede Stavad. På mødet kom der også forslag om at placere 10 klassecentret i den nuværende skole på Kærvejen eller i Posthuset, der genererer megen tung trafik. Det var det første udkast til masterplanen for Aabybro by, der var til debat. Planen er et udviklingsværktøj, der er bindeled mellem den kommunale helhedsplan og de enkelte lokalplaner. Debatten fortsætter til torsdag 1. december.