Aars

Stemning for rygeforbud i idrætscenter

Økonomiudvalget skal nu se på sag om ryge-regler

AARS:Må der ryges i det ny Idrætscenter Østermarken i Aars? Spørgsmålet har været oppe at vende et par gange i kulturudvalget, og nu havner det på økonomiudvalgets bord. - Sagen var med på vort seneste udvalgsmøde, og efter nogen debat om rygepolitiken for idrætscentret, endte det med, at den nu sendes videre til økonmiudvalget. Og det gør den med henblik på at få en generel rygepolitik for kommunens institutioner, fortæller Jan Dyregård (V), formand for kulturudvalget. Det besluttede ellers på sit forrige møde at godkende et sæt ordensregler for Idrætscenter Østermarken indeholdende bl. a. denne regel: "Idrætscenter Østermarken er røgfrit område. Rygning foregår udenfor". Men det førte til en henvendelse fra en af de foreningerne, der bruger idrætscentret. En henvendelse hvori, man appellerer til en revurdering således, at rygeforbuddet i hallerne og omklædningsrummene fastholdes, og at rygerne henvises til nærmere angivne ryge-områder i foyeren, cafeteriaet eller klublokalerne. - Det kunne være en mulighed, men nu overlader vi den endelige beslutning til økonomiudvalget, siger Jan Dyregaard, der også peger på problematikken i, hvem der i givet fald skal være "politi" med hensyn til at kontrollere, om et rygeforbud i centret overholdes. På kulturudvalgsmødet gav fire medlemmer udtryk for, at de går ind for, at Idrætscenter Østermarken bliver røgfrit område, mens to medlemmer kunne acceptere rygning i udvalgte lokaler.