Stemningsfuld generalforsamling

Bondemesse med kor­sang dan­ne­de op­tak­ten til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i Vis­borgs lo­kal­his­to­ris­ke for­en­ing. pri­vat­fo­to

Bondemesse med kor­sang dan­ne­de op­tak­ten til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i Vis­borgs lo­kal­his­to­ris­ke for­en­ing. pri­vat­fo­to

VISBORG:Generalforsamlinger kan være underholdende og dramatiske, men sjældent så stemningsfulde som da Lokalhistorisk Forening i Visborg forleden holdt generalforsamling. Det gamle smedeværksted, der nu fungerer som værkstedsbygning for kirkegårdens ansatte, dannede rammen for generalforsamlingen, men deltagerne startede med ”bondemesse”, der samlede 75 tilhørere i kirken. Messen var arrangeret af Als-Øster Hurup kirkekor under ledelse af Gunda Johansen. Messen var bygget op over tidligere gårdejer og sognefoged i Staunsholt i Farum sogn, Lars Nielsens, dagbog fra slutningen af 1700-tallet, og det blev en oplevelse for tilhørerne med fine viser akkompagneret af klaver, orgel, kontrabas, harmonika og violin. Herefter gik de fleste i smedeværkstedet, hvor der blev budt på kaffe og generalforsamling. Formanden for den lokalhistoriske forening, Mona Andersen, fremhævede i sin beretning, at foreningen igen har flyttet domicil, denne gang til første sal på Visborg skole. Bjarne Alberg aflagde foreningens regnskab, der udviser samlede udgifter på 20.860,23 kr. Samlede indtægter på 25.266,70 kr. og en kassebeholdning pr. 31. marts på 20.487,61 kr. Årets overskud er på 4406,47 kr. Til bestyrelsen blev genvalgt Bjarne Alberg og Finn Carpentier Pedersen, mens Ejvind Steffensen blev nyvalgt i stedet for Kristian Nielsen, der ønskede at træde ud. Efter generalforsamlingen var der igen musik og sang ved Als-Øster Hurup børne- og voksenkor og spillemandsmusik efterfulgt af kirkeviser som fællessang. - Det blev en rigtig god aften, hyggelig og stemningsfuld, fortæller sognepræst Finn Carpentier Pedersen.