EMNER

Stemningsfuld indvielse af kirke

ST. BINDERUP: Det blev til en meget stemningsfuld genindvielse af Binderup Kirke, da den med en gudstjeneste i går formiddag atter blev taget i brug til kirkelige handlinger. Otte måneder er gået med et omfattende restaureringsarbejde, og menigheden - og inviterede gæster - kunne i en propfyldt kirke forvisse sig om, at tiden er blevet udnyttet til at skabe et kirkerum i et helt nyt antræk. Der er bl.a. kommet nye farver på kirkebænke og prædikestol, og der er lagt nyt gulv i fyrretræ. Den største nyskabelse er dog et nyt alterbord fremstillet af et stort stykke svensk granit. Mester for dette kunstværk har været billedhuggeren Erik Heide, og han kunne sammen med bl.a. arkitekten på det omfattende projekt, Erik Sørensen fra arkitektfirmaet Brøgger A/S i Fjellerad, ved indvielsen glæde sig over den harmoni, alterbordet er med til at skabe i det nyrestaurerede kirkerum. Udover de to centrale personer i kirkerestaureringen var også repræsentanter fra bl. a. håndværkere og menighedsråd til stede ved gudstjenesten, som blev forrettet af sognets præst, Chr. Grund Sørensen. Prædikenen blev holdt af biskop Karsten Nissen, Viborg Stift. Efter gudstjenesten samledes en kreds af inviterede til middag på Binderup Kro. Det var naturligvis det lokale menighedsråd samt de håndværkere, der har været med til at skabe det flotte resultat. I forbindelse med middagen blev der fra flere sider lykønsket med restaureringen, som i øvrigt har kostet den nette sum af omkring 3,5 mio. kr. Beløbet er lånefinansieret via stiftet. I de trekvarte år, kirkerestaureringen har stået på, har de kirkelige handlinger i Binderup-området i øvrigt været henlagt til kirkerne i Kgs. Tisted og Durup, som også betjenes af sognepræst Chr. Grund Sørensen.