- Sten har komplekser

V-gruppeformand ærgerlig over "uberettigede angreb"

Lokalpolitik 8. september 2004 06:00

SÆBY:På nationalt plan går Venstre og Det Konservative Folkeparti hånd i hånd. Lokalt står den dog næppe på hyggesnak i stearinlysets skær, når de to partiers repræsentanter er i samme stue. Gruppeformand Hans Jørgen Kaptain (V) er således ved at være godt træt af det konservative byrådsmedlem Flemming Sten. - Man bliver ærgerlig, når man i Nordjyske ser Flemming Stens aggressive udfald mod byrådets øvrige partier og det politiske lederskab. Udfaldet hviler på et forkert grundlag og et tilsyneladende personligt kompleks, siger Kaptain. Han mener - i modsætningen til Sten - at Sæby Kommune har en stærk politisk ledelse. Det viser udviklingen gennem de seneste 5-6 år, hvor kommunen økonomi er bedret markant og mange nye projekter er sat i søen. Kaptain tilbageviser på det skarpeste, at de fire medlemmer af struktur-arbejdsgruppen skulle handle ud fra personlige interesser og lysten til at sætte sig i borgmesterstolen. Tværtimod gør gruppen det, som den mener tjener kommunens borgere bedst, - Arbejdsgruppens eneste opgave er at skabe et godt grundlag for byrådets endelige beslutning. Denne beslutning skal hvile på, hvad der er bedst for Sæby Kommunes borgere og virksomheder, siger Hans Jørgen Kaptain og fortsætter: - Hver især har alle byrådspolitikere en personlig holdning til, hvordan den kommende struktur skal se ud, men da der fortsat foretages undersøgelser, indhentes oplysninger og forhandles politisk, har de fleste endnu ikke taget endelig stilling. Kaptain understreger, at "problemerne ikke løses med tomme ord eller råben op, men ved at man grundigt sætter sig ind i problematikken og søger at finde ud af, hvad borgerne i Sæby Kommune ønsker." - Der har været ført forhandlinger af de politiske partier, både om grundlaget for en kommunesammenlægning og grundlaget for et forpligtende samarbejde. Men det er kun forhandlinger, der skal sigte mod, at der træffes den endelige og rigtige beslutning, siger Kaptain og tilføjer: - Personligt har jeg, senest på et møde i Rotary Sæby torsdag, peget på at jeg gerne ser en storkommune langs Vendsyssels østkyst, i det omfang det ikke er muligt for Sæby Kommune at stå alene. Alene dette viser at Flemming Stens angreb er helt uberettiget, og kun har personlig profilering til formål. Jeg ville ønske, at Flemming Sten i højere grad respekterede sine byrådskollegaer og det arbejde de udfører.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...